KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení Svazu výrobců mléka a. s.

11/06/08

Zdroj: Svaz výrobců mléka a.s.

Svaz výrobců mléka a. s. jako odbytová organizace producentů mléka s celkovým denním objemem nákupu syrového kravského mléka ve výši cca 250.000 litrů mléka se plně staví za výzvu zemědělců našim spotřebitelům a za prohlášení a závěry z operativního jednání

AK ČR za účasti zástupců odbytových organizací pro mléko, ZS ČR, SCHHS ČR, SCHČSS a ČMSZP k situaci v odvětví výroby mléka v EU v Německu a v ČR.

Svaz výrobců mléka a. s. plně podporuje požadavky německých producentů mléka o zvýšení výkupních cen mléka na úroveň 43 centů  (zhruba 11 Kč za litr mléka) kryjící zvýšené náklady na výrobu mléka.

Svaz výrobců mléka a. s. se ztotožňuje se závěrem z porady k situaci v odvětví mléka, a to:

  1. Vypracovat a předat výzvu českým spotřebitelům ve věci zvýšení odbytu mléka a mléčných produktů z tuzemské produkce.
  2. V případě možnosti snížit tržní prodeje mléka od prvovýrobců ke zpracovatelům o 10 %, a to ode dne 6. června 2008. Tuto sníženou dodávku držet do odvolání.
  3. Monitorovat dění v celé EU a především v Německu. Reagovat dle vývoje situace.
  4. Požádat PK jako majoritního zástupce tuzemských zpracovatelů mléka, aby byli pozastaveny dodávky čerstvých mléčných výrobků do zemí, kde zemědělci stávkují.
  5. Zajistit distribuci těchto informací a projednání uvedených závěrů v terénu. Následně pokračovat v denním poskytování informací o vývoji situace.

Svaz výrobců mléka a. s.

V Šumperku dne 4. 6. 2008

 

Svaz výrobců mléka a. s. Nemocniční 53,č.p. 1852, 787 01 Šumperk, tel., fax 583 21 47 18, 603 891 289, e-mail: svazkdv@spk.cz vedený v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 684, IČ: 47674792

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso