KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení producentů mléka členů Okresní agrární komory a Zemědělského svazu Blansko

11/06/08

Dne 5. 6. 2008 se sešli členové OAK Blansko a ZS Blansko, producenti mléka, a vydávají následující prohlášení:

souhlasíme s postupem německých farmářů a plně se s nimi ztotožňujeme
  1. podporujeme výzvu AK ČR našim spotřebitelům ke zvýšení spotřeby českého mléka
  2. připojujeme se k výzvě AK ČR a ZS ČR na snížení tržního prodeje mléka o 10 %  v pátek 6. června 2008, a to jako projev solidarity
  3. podporujeme vést cílený tlak na obchodní řetězce, které mají rozhodující podíl na současném stavu v komoditě mléko
  4. doporučujeme členům OAK Blansko a ZS Blansko tyto informace co nejvíce prezentovat našim občanům

V Blansku 5. 6. 2008

 

Ing. Kamil Vystavěl                                           Ing. František Vítek

předseda představenstva                                 předseda představenstva

Okresní agrární komory Blansko                     Zemědělského svazu Blansko

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso