KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2008

16/06/08

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2 “.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
 
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 437/2008/ES, kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o požadavky na zpracování mléka a mléčných výrobků definovaných jako materiál kategorie 3
OJ L 132, 22.05.2008, s.7
 
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
 
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
 
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
 
6. KRMIVA
 
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
 
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
 
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
 
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 433/2008/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Český kmín (CHOP))
OJ L 131, 21.05.2008, s.3
Nařízení 434/2008/ES, o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordero de Navarra nebo Nafarroako Arkumea (CHZO))
OJ L 131, 21.05.2008, s.4
Nařízení 438/2008/ES, kterým se ruší zápis některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ((Löwensteiner Mineralquelle (CHOP), Bad Niedernauer Quelle (CHOP), Kisslegger Mineralquelle (CHOP), Teinacher Mineralquellen (CHOP), Lieler Quelle (CHOP), Gemminger Mineralquelle (CHOP), Überkinger Mineralquellen (CHOP))
OJ L 132, 22.05.2008, s.14
 
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
 
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
 
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
 
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
15. GMO A „NOVEL FOODS“
 
16. JINÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 465/2008/ES, kterým se v souladu s nařízením 793/93/ES dovozcům a výrobcům některých látek, které mohou být perzistentní, bioakumulační a toxické a jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek, ukládají požadavky na zkoušení a informace
OJ 139, 29.05.2008, s.8
Nařízení 440/2008/ES, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
OJ 142, 31.05.2008, s.1
 
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
 
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
 
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2008/392/ES, kterým se provádí směrnice 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti
OJ L 138, 28.05.2008, s.12
 
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 467/2008/ES, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ 139, 29.05.2008, s.12
 
21. JEDLÉ OLEJE
 
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 460/2008/ES, kterým se mění nařízení 85/2004/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka
OJ L 138, 28.05.2008, s.3
 
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
 
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
 
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
 
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
 
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
 
29. KOSMETIKA
 
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
 
Úřední věstník ES, 1. 5. až 31. 5. 2008

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky