KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČR patří, pokud jde o BSE, mezi málo rizikové země

16/06/08

Zdroj: SVS ČR

I když se to někomu možná nezdá, riziko šílenství v ČR není velké, aspoň pokud jde o krávy.

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat se sídlem v Paříži (OIE – Organisation mondiale de la santé animale) na základě posouzení účinnosti veterinárního dozoru a na základě četnosti výskytu nemoci šílených krav, BSE, odborně bovinní spongiformní encefalopatie, přidělil 30. 5. 2008 ČR certifikát, na základě kterého byla naše republika zařazena mezi země s kontrolovaným rizikem BSE.
 
Podle kritérií, která se v průběhu let měnila, rozhodl OIE rozdělit země do tří skupin z hlediska rizika BSE. První skupinu tvoří země, kde nebyl případ nemoci šílených krav dosud vůbec zaznamenán, popřípadě byl výskyt velice ojedinělý, nebo se tato choroba vyskytla u zvířat dovezených z jiných zemí. Tyto země se řadí do tak zvané skupiny se zanedbatelným rizikem. Jejich počet je poměrně malý, a patří sem například Austrálie, Argentina, Finsko, Island, Nový Zéland, Norsko, Paraguay, Singapur, Švédsko a Uruguay.

Do druhé skupiny s tak zvaným kontrolovaným rizikem kromě České republiky patří všechny ostatní členské země EU (kromě Finska a Švédska, které patří do první skupiny). 

Do třetí, tzv. skupiny s neurčeným rizikem, patří všechny ostatní země, které nejsou zařazeny do první nebo druhé skupiny zemí.
 
Svědomité prověřování jednotlivých zemí vycházelo z poznatků, které jsou jednotlivé země schopné věrohodně doložit, čímž se rozumí existující platná veterinární legislativa a doložitelný systém vyšetřování porážených zvířat. Ve všech zemích s výskytem, které jsou zahrnuty do druhé skupiny, je dlouhodobě zaznamenávána sestupná tendence nových výskytů. Například u nás byl zaznamenán poslední případ v prosinci loňského roku, a poslední léta byl výskyt stále nižší. Nejvíce případů onemocnění BSE bylo zjištěno v roce 2005, osm případů, šlo však ještě o kusy, které se narodily před uplatňováním přísných veterinárních opatření (zejména před zákazem zkrmování masokostních  mouček). Jakmile začalo ubývat „starších ročníků“, potvrdilo se očekávání, že nové výskyty u mladších zvířat prakticky nejsou možné. V roce 2006 byly při povinném vyšetřování zjištěny tři případy, v roce 2007 pak již pouze dva. Při posouzení všech případů je možné uvést, že všechna onemocnění BSE u nás byla zjištěna u skotu narozeného před rokem 2001, jediným nejmladším případem je kráva narozená 24. 1. 2001, tj. opět před přijatými opatřeními. Celkem bylo u nás od roku zjištěno 28 případů onemocnění BSE.

Zařazení ČR mezi země, kde je malé riziko BSE, tedy mezi země, kde je prováděn důsledný monitoring, a kde se také na jatkách odstraňuje tzv. specifikovaný rizikový materiál (nervová tkáň) jatečného skotu, svědčí o uznání důvěryhodnosti a účinnosti našeho státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa