KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Registr poradců

23/05/08

Seznam registrovaných poradců, kteří poskytují podporované poradenské služby. Na jejich činnost lze žádat podporu z Programu rozvoje venkova opatření l.3.4 Využívání poradenských služeb

Dotované poradenské služby jsou zaměřeny na oblast zemědělství a oblast lesnictví a jejím obsahem je příprava na :

 –         Cross compliance, tj. zákonné požadavky na hospodaření (SMRs), podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a udržení ploch stálých pastvin
         Natura 2000
         Agroenviromentální opatření
         Enviromentální opatření v lesnictví
         Bezpečnost práce založená na právních předpisech ES
 
Oblasti akreditace poradců jsou stanoveny v souladu s cíli a požadavky nařízení Rady (ES)
č. 1782/2003.
Předmětem podpory je:

• finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,

• finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

Správce Registru