KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nárůst produkce mléka do roku 2014

29/05/08

Zdroj: ÚZPI

Podle nejnovější prognózy Evropské komise by měla produkce mléka v EU mírně narůstat až do roku 2014. Výroba a spotřeba sýrů bude také na vzestupu na rozdíl od másla a sušeného odstředěného mléka.

Produkce mléka v EU by měla mírně stoupat až do roku 2014, pravděpodobně dojde i ke zvýšení podílu mléka vykoupeného mlékárnami. Tyto odhady Evropské komise byly zveřejněny v nejnovější prognóze, týkající se rozvoje agrárního trhu EU do roku 2014.

Výroba a spotřeba sýrů by měla podle odhadů EK i nadále vzrůstat. To povede k poklesu výroby másla a sušeného odstředěného mléka a s tím spojené nižší nabídce těchto komodit evropské provenience na světových trzích. Zvýšení mléčných kvót o dvě procenta, platné pro všechny členské státy EU od 1. dubna 2008 však není v prognóze zohledněno.

Pokud se týká vývoje dodávek mléka do mlékáren očekává EU až do roku 2014, že výroba mléka v 11 členských státech někdejší EU-15 bude zpočátku lehce stoupat (o 0,5 %) v návaznosti na zvýšení mléčných kvót od letošního dubna a poté až do roku 2014 zůstane relativně stabilní. 

Výroba mléka celkově by měla od roku 2011 dosáhnout hladiny 147,3 až 147,4 mil. tun. Počet dojnic by měl z 24 milionů kusů v roce předchozím poklesnout na téměř 22 milionů kusů, především díky poklesu početních stavů dojnic v zemích EU-12.
Bis 2014 EU-weit etwas mehr Milch, [cit. 2008-05-12],
www.animal-health-online.de

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso