KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mořské řasy jako obnovitelný zdroj energie

08/05/08

Zdroj: SZIF

Podle vědců z Univerzity Wageningen by pěstování energetických plodin mohly konkurovat mořské řasy.

Podle vědců z Univerzity Wageningen by stoupajícímu pěstování energetických plodin v současné době mohly konkurovat mořské řasy. Řasy přirozeně rostoucí na zhruba 500 000 ha na pobřeží Severního moře produkují dost biomasy, aby do roku 2020 pokryly 10 % energetické spotřeby Nizozemska. Ke komerční výrobě by mohly být využity podmořské kabely porostlé řasami. Strojové sklizňové systémy dopraví řasy na pevninu, kde se kompostují a jsou k dispozici pro výrobu BTL (biomass to liquid – kapalina z biomasy), bioplynu a elektřiny. 

Další informace: Dr. Willem Brandenburg, Plant Research International, e-mail: ic.psg@wur.nl.

DLG-Mitteilungen, 2008, č. 4, s. 8

Zařazeno v Obnovitelné zdroje