KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dosáhněte maxima z dusíkatého hnojiva!

08/05/08

Vzhledem k vysokým cenám průmyslových hnojiv by zemědělci s těmito produkty měli zacházet  co možná nejefektivněji.

.

Z výsledků vědeckých pokusů vyplynulo, že na dosažení maximálního možného výnosu kukuřice je potřebné dodat 3 libry (1 libra = 0,4536 kg) dusíku na bushel (35,24 l – 25,4 kg zrna kukuřice). Mnoho zemědělců však aplikuje vyšší dávky hnojiva za účelem dosažení vyššího výnosu, tvrdí John Grove z Univerzity v Kentucky. Podle jeho názoru, při dnešních vysokých cenách průmyslových hnojiv je to velmi nerentabilní.

John Grove, zabývající se zemědělskou půdou a managementem rostlin, na základě vlastních výsledků tvrdí, že až 25 % zemědělců aplikovalo nadbytečné množství dusíku. Obvykle se zemědělec domnívá, že nedostatky při pěstování, ať už jde o nevhodnou lokalitu, nekvalitní půdu, špatné klimatické poměry a jiné, je možné vynahradit zvýšenou aplikaci hnojiv. Toto řešení je však nesprávné.

Uvádí též jak předejít ztrátám dusíku. Pokud máme půdu se špatnou schopností vázat živiny, potřebujeme snížit ztráty dusíku způsobené denitrifikací nebo volatilizací. Aplikace dusíkatého hnojiva do meziřádků sníží ztráty obou forem. Významnou úlohu sehrává rovněž termín aplikace. Důležitým parametrem je i termín setí, vývoj a růst rostlin, jakož i vlhkostní poměry půdy. Na půdách s dobrou schopností vázat živiny je třeba hnojit přímo k setí. Při hnojení půd se slabou schopností vázat živiny dochází ke ztrátám denitrifikací. Aby se tomuto jevu zabránilo, John Grove doporučuje hnojit ne při setí, ale až tehdy, když plodina má už několik pravých listů.

http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5

Zařazeno v Aktuality, Komodity