KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

BSE vzpomínkou?

20/05/08

Zdroj: SVS ČR

 

Na počátku prvního desetiletí třetího tisíciletí se zdála bovinní spongiformní encefalopatatie téměř globální hrozbou, zanedlouho ji však vystřídaly nové „metly“, jako aviární influenza či katarální horečka ovcí.

Nicméně BSE podceňovat nelze, přestože výskyt je stále nižší. Celkem od roku 2001, kdy se u nás vyšetřuje bylo na 1 261 361 vyšetření zjištěno 28 nemocných kusů. Poslední případ byl zaznamenán 19. 12. 2007 u krávy staré 119 měsíců na Teplicku. O případné modifikaci, či menší četnosti vyšetřování, které stojí nemalé peníze, rozhodnou v příštích letech odborné orgány EU. Samozřejmě pokud bude pokles výskytů trvalého charakteru.

Podstatné je zdraví lidí, které nelze ohrozit. Nicméně, že se situace v přístupu k BSE mění, svědčí již medializované opatření – dne 26. 4. 2008 vstoupilo v platnost nařízení Komise (ES) 357/2008, které novelizuje přílohu č. V nařízení (ES) 999/2001 a mění definici specifikovaného rizikového materiálu (SRM). Páteř skotu se za SRM považuje, pokud pochází ze zvířat starších než 30 měsíců. Do té doby byla věková hranice pro SRM 24 měsíců.

Lze tedy opět potvrdit, že to, co je na pultech řeznictví, je zdravotně nezávadné, což ostatně zákazníci i dobře vědí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zařazeno v Veterinární správa