KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Správná aplikace chemikálií

08/04/08

Zdroj: ÚZPI

Hubení plevelů a ošetření porostu proti nemocem v obilninách, cíl ošetření, trend.

Současně s dosahováním vysokých výnosů a tím i příjmů se farmáři také snaží neustále zlepšovat nejen kvalitu zrna, ale i jeho zdravotní stav. K tomu vydatně směřuje i aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin proti nemocem a také proti plevelům.

Hubení plevelů v obilninách není přesně to samé jako ošetřování proti nemocem. Provést špatnou práci v jednom roce neovlivňuje pouze výnos ve stejném roce, ale má dopad i na výnos v následujícím roce. Např. oves hluchý může produkovat až 75 zrn na jedné rostlině. Proto jen o několik procent horší aplikace chemického přípravku může ponechat spoustu nezasažených semen, která později zaplevelí pozemek.
Obecně platí, že chemickým ošetřením se má dosáhnout:

  • intenzivní hubení plevelů
  • minimální odpad
  • maximální kvalita a výnos ošetřované plodiny
  • minimální dopad na životní prostředí.

To znamená zařídit, aby na cíl (rostlinu) dopadlo maximální množství aplikovaného přípravku. Může však docházet k situaci, kdy je plevel skryt pěstovanou plodinou. Důležité je správné načasování zákroku, který může ovlivnit i výnos plodiny.Výkonnost i dávkování je možné ovlivňovat pracovní rychlostí postřikovače nebo délkou výložníku. Zatímco tyto změny mají nevelký vliv na působení herbicidů, jiné ano. I dobrý herbicid může za různých okolností působit různě, zejména v těžkých situacích jako např. při aplikaci na málo vzrostlé rostliny v porostu. Existuje zřejmý prospěch aplikovat chemikálii s menším množstvím vody. Z jedné náplně se ošetří větší plocha a také za den se dosahuje vyšších výkonností. Před 20 lety se používalo 200 litrů na hektar, zatímco nyní 70 až 150 l . ha-1. Optimální množství vody je 100 l . ha-1, jak bylo zjištěno při pokusech s jílkem vytrvalým.

Výška výložníku

Také výška výložníku nad porostem má velký vliv na účinnost roztoku. Optimální výška nad cílem je 40 až 50 cm. Mnozí však používají až 1 m. Příliš vysoko umístěný výložník významně zvyšuje riziko úletu a omezuje průnik přípravku do porostu, do nižších pater rostliny. Při pokusech prováděných s ovsem hluchým bylo zjištěno zlepšení hubení o 93 až 96 % po snížení výšky výložníku z 1 m na 0,5 m.

Trysky

Podobně na kvalitu postřiku má velký vliv typ trysek. Správně volené trysky umisťují více chemického přípravku na požadovaný cíl. Existují trysky, které omezují úlet chemického přípravku a zlepšují kvalitu postřiku v širším rozsahu podmínek a tak zvyšují pravděpodobnost zasažení plevelů v pravý čas. Odklon od standardních k indukčním tryskám znamená snížení úletu o hodnotu až 75 %.

Pracovní rychlost

Proti minulosti se pracovní rychlost souprav zvýšila z osmi na téměř 12 až 16 km . h-1. Při vyšších rychlostech se chemický přípravek aplikuje téměř vodorovně a tak bývají zasaženy spíše vršky porostu podobně jako je tomu u aplikace s příliš vysoko nastaveným výložníkem.

Načasování postřiku

Skutečně neexistuje jiná možnost pro aplikaci herbicidů než v optimálním růstovém stadiu. Optimální načasování postřiku je kompromisem mezi dobou, kdy je vzcházení plevelů kompletní a kdy chemický přípravek může zasáhnout všechny vzešlé rostliny a mezi tím, než jsou zakryty kulturní plodinou nebo přerostlé.

Farmers Weekly, 148, 2008, č. 8, s. 56-57

Zařazeno v Aktuality, Komodity