KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podle IGC se světová produkce obilí v období 2008/09 poněkud zvýší

17/04/08

Zdroj: ÚZPI

Prognóza IGC předpokládá zvýšení světové produkce potravinářského obilí o 1,25 %, produkce pšenice o 6,95 %.

Mezinárodní rada pro obilí (IGC) mírně zvýšila poslední odhad světové produkce potravinářského obilí pro období 2008–2009. Přes značně vysoké ceny se v tvrdé konkurenci s olejninami a jinými plodinami nepředpokládá zvýšení celkové pěstební plochy potravinářského obilí. Odhaduje se, že celková produkce potravinářského obilí mírně vzroste a dosáhne, v porovnání s 1 662 mil. tun předchozího roku, výše 1 694 mil. tun, tzn. zvýšení o 1,25 %. Pokud se týká pšenice, předpokládá IGC světovou produkci v období 2008–2009 ve výši 646 mil. tun, což představuje zvýšení oproti předchozímu roku o 6,95 %. Rovněž se očekává zvětšení světových pěstebních ploch pšenice o 2,5 %, především v hlavních produkčních oblastech jako je USA, EU a Kanada.

Zařazeno v Komodity