KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Pěstování obilnin s podsevem vojtěšky zvýšilo výnos biomasy

29/04/08

Zdroj: ÚZPI

Cílem experimentu založeného v NE Victoria v Austrálii bylo porovnání produkčních parametrů v dvou systémech – pěstování obilnin s podsevem vojtěšky a pěstování pšenice a vojtěšky vysetých jako monokultury.

Cílem experimentu založeného v NE Victoria v Austrálii bylo porovnání produkčních parametrů v dvou systémech pěstování. V prvním systému se pěstovaly obilniny s podsevem vojtěšky. V druhém systému byla pšenice a vojtěška vyseté jako monokultury. Dodání vody a dusíku do půdy mělo přispět k řešení otázky, zda dodání živin a vody zmírní konkurenceschopnost obilnin a vojtěšky. Počet rostlin na jednotku plochy, hmotnost biomasy, výnos zrna pšenice a bílkoviny byly sledovanými parametry během celé doby trvání experimentu. Obsah vody v půdě byl zaznamenáván za účelem zjištění, kdy vojtěška, pěstovaná v podsevu, využije svůj potenciál čerpání vody z hlubších vrstev půdy. Průměrná produkce biomasy, dosažená v kombinovaném systému pěstování za 3 roky byla vyšší o 31 % oproti monokulturnímu pěstování vojtěšky a o 18 % vyšší oproti monokulturnímu pěstování obilnin. Obilniny pěstované s podsevem vojtěšky vyprodukovaly méně odnoží, méně klasů. Vzhledem k nižší produkci obilnin pěstovaných v kombinovaném systému klesl výnos zrna o 25 %.

Zařazeno v Komodity