KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové finanční limity na nákup potravin ve školním stravování

22/04/08

Zdroj: ÚZPI

Vyhláškou 107/2008 se mění vyhláška 107/2005 o školním stravování s účinností od 1.dubna 2008.

Školní stravování se řídí výživovými limity stanovenými v Příloze 1 vyhlášky 107/2005 Sb.  (pro věkové skupiny od tří do 18 let) a finančními limity stanovenými v Příloze 2. Vyhláškou 107/2008 Sb. jsou s účinností od 1. dubna 2008 tyto finanční limity zvýšeny. Např. pro skupinu žáků od 11 do 14 let je finanční limit na oběd zvýšen o o 3 Kč až na 27, 50 Kč.

Sbírka zákonů 1. 4. 2008 č. 33

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky