KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Miscanthus jako biopalivo

18/04/08

Pěstování energetické plodiny Miscanthus, produkce na farmě ve V. Británii.

Cílem vlády ve Velké Británii je do roku 2010 získat 10 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a proto roste její zájem o pěstování této rostliny jakožto obnovitelného zdroje energie. Důvodů je několik. Poskytuje ohromné množství hmoty. Roste do výšky až 3,5 m a výnos sušiny z hektaru je kolem 12 až 16 tun. A dále, rostlina může zůstávat v zemi až 20 roků a po druhém roce nevyžaduje téměř žádné ošetření pesticidy a hnojivo. Odhaduje se, že miscanthus produkuje 30krát větší množství energie než spotřebuje na pěstování. Průměr pro ostatní plodiny platí 10krát. V porovnání s uhlím 20 tun miscanthu je ekvivalentní asi 8 tunám uhlí, což je pro uhelné elektrárny atraktivní. Miscanthus lze rovněž využívat jako podestýlku pro koně nebo do biodegratovatelných plastových materiálů a může být výchozím materiálem pro produkci biopaliv jako jsou etanol nebo vodík.

Zkušenosti s pěstováním a využitím miscanthu mají ve Velké Británii. U Farningdanu pěstují a sklízí miscanthus pro společnost Bical, která se zabývá biomasou a specializuje se na miscanthus. Zařizuje smlouvy mezi pěstiteli a elektrárnou. Miscanthus musí být v nezaplevelené půdě dostatečně dlouhou dobu. Doporučuje se chemicky ošetřit půdu a zorat do hloubky aspoň 25 cm. Mnozí pěstitelé by nejraději pěstovali miscanthus na nejhorších půdách nebo na půdách set-aside, ale to není správná cesta, protože půda musí být pro pěstování opravdu dobře připravená.

Miscanthus neroste ze semene, ale z oddenků 10 až 17,5 cm dlouhých. Vysazuje se na jaře do hloubky kolem 10 cm (jako brambory). Společnost Bical používá sázeč vlastní konstrukce, který se neustále vylepšuje pro dosažení větší přesnosti sázení. Oddenky se dodávají v 10tunových balíkách těsně před sázením. V případě, že se balíky musí uchovávat přes noc, musí se zakrýt fólií, aby nevysychaly.  Sázecí jednotka byla provedena z krmného vozu. Má korbu schopnou pojmout 2 balíky oddenků, pohyblivou pryžovou podlahu, která přivádí oddenky k dávkovacímu systému, tvořenému dvěma válci. První je hladký, druhý má výčnělky. Výčnělky nabírají oddenky a vkládají je dolů do čtyř výtokových otvorů, odkud postupují do sázecích jednotek. Rozteč těchto jednotek je 1 m, záběr 4 m. Vnější jednotky se pomocí hydraulických válců vysouvají z dopravní do pracovní polohy. Vysazuje se minimálně 10 000 oddenků na hektar. Jejich počet určují půdní podmínky jako je např. vlhkost půdy, množství živin v půdě, průsak atd. V extrémně chudých půdách se pěstování miscanthu nedoporučuje. 

Zaplevelené pole se před výsadbou musí chemicky ošetřit. Rostliny jsou v prvním roce po výsadbě slabé a křehké. Již ve druhém roce rostliny dosahují výšky 2,5 m a v dalších letech až 3,5 m. Sklízí se do řádků samojízdnou sklízecí řezačkou s žací lištou a upravenou řezačkou již od druhého roku. Délka řezanky je kritická. Příliš krátká – prsty sběracího zařízení ji nemohou dobře nabírat, příliš dlouhá – rostliny se navíjejí na všechno. Balík o vlhkosti 30 % se dopravuje do elektrárny. Hrubé náklady jsou 600 GBP/ha, čistý zisk 200 GBP/ha.

Farmers Weekly, 148, 2008, č. 11, s. 63-64