KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mezinárodní diskuse o potravinách versus biopaliva se stupňuje

23/04/08

Zdroj: ÚZPI

Podle zprávy Světové banky zvyšování cen potravin bylo významně ovlivněno růstem produkce biopaliv. Zdražení potravin postihuje především chudé obyvatelstvo rozvojových zemí a velkoměst. Světová banka navrhuje různá řešení potravinového problému.

Podle politického prohlášení Skupiny Světové banky (World Bank Group) současné vysoké ceny potravin ohrožují nedávné přínosy překonávání bídy a podvýživy ve světě a budou pravděpodobně trvat také během několika dalších roků.

Prezident World Bank Group Robert B. Zoellick prohlásil, že chudí lidé každý den strádají pod tlakem vysokých cen potravin, což se týká zejména obyvatel velkoměst a zemí s nízkými příjmy. V některých zemích těžce dosažené výsledky v překonávání a potírání bídy mohou být nyní ztraceny. Světová banka jako mezinárodní společenství se nesmí spoléhat jen na poskytování okamžité pomoci, ale musí přispět k tomu, aby země podnikly účinné akce a zahájily politiku směřující k omezení vlivu cen potravin na nejzranitelnější vrstvy lidí ve světě. 

Podle záznamů Světové banky růst světových cen pšenice během 36 měsíců do února 2008 dosáhl 181 % a světové ceny všech potravin se zvýšily za stejnou dobu o 83 %. Předpokládá se, že ceny potravin rostlinného původu zůstanou vysoké ještě v letech 2008 a 2009 a potom by mohly klesat, ale pravděpodobně budou až do roku 2019 pro většinu potravinových plodin vysoko nad úrovní roku 2004.

Jak zdůrazňuje politická nóta World Bank Group, výrobci zemědělských produktů mohli získat výhodu z vyšších cen jejich produktů, ale na druhé straně růst cen základních potravin povede v některých zemích ke zhoršování bídy.

Pro mnoho zemí a regionů, kterým se jen obtížně dařilo zmírňovat bídu, současná rizika vlivu rostoucích cen potravin podkopávají příznivé výsledky potlačování bídy dosažené za posledních 5 až 10 let. Například v případě Jemenu se ukazuje, že zdvojnásobení ceny pšenice během minulého roku vedlo k tomu, že všechny úspěchy v potírání bídy dosažené mezi roky 1998 až 2005 vymizely. 

Náměstek prezidenta pro zmírnění bídy a řízení ekonomiky (Poverty Reduction and Economic Management – PREM) ve World Bank Group Danny Leipziger řekl, že chudí lidé nyní trpí nejenom zdražováním potravin, ale také zvýšením nákladů na energii. Podle něho je naléhavě potřeba, aby tu vznikla politická odezva na ochranu chudých před růstem cen potravin a vytčení cesty, která by vedla ke stimulování dlouhodobého růstu zemědělské produkce.
Podle zprávy Světové banky zvyšování cen potravin bylo významně ovlivněno rozvojem produkce biopaliv. Obavy z růstu cen ropy, problém zásob energie a klimatické změny pobízely vlády ke zvyšování produkce biopaliv, což se promítlo do větší poptávky po zemědělských surovinách, včetně pšenice, sóji, kukuřice a palmového oleje. Vzestup cen potravin je spjat také s vyššími cenami energie a hnojiv, oslabeným dolarem a exportními zákazy.

Zpráva World Bank Group zaznamenává, že mnohé vlády už zahájily určité akce. Některé rozšířily cílené záchranné sítě, jako jsou programy transferu peněz pro ohrožené skupiny lidí nebo rozdělování potravin mezi lidmi v nouzi. Některé země snížily tarify a dalších daně na základní potraviny, aby zčásti ulehčily situaci spotřebitelů. Naproti tomu ostatní země vyhlásily zákazy exportu, což poškozuje zájmy dovozců potravin a redukuje podněty pro výrobu ve vývozních zemích.

Zpráva dále uvádí, že pro střednědobou periodu jsou podstatná opatření, která mají stimulovat  nabídku obilovin pro potravinářské využití, zahrnují základní infrastrukturu (transport, energii a závlahy) a investice do zemědělské technologie. World Bank Group pomáhá potřebným zemím těmito způsoby:

Požaduje na mezinárodním společenství, aby věnovalo 500 mil. USD na pokrytí nedostatku potravin požadované světovým potravinovým programem OSN na zmírnění naléhavých potřeb lidí v nouzi.

Zemědělství se má stát prioritou. Světová banka oznámila, že zvýší zemědělský úvěr pro Afriku ve fiskálním roce 2009 z 450 mil. USD na 800 mil. USD.

Zvýšení finanční podpory pro krátkodobé programy (v případě potřeby restrukturalizace existujících projektů a zvětšení rozsahu aktuálních grantů a půjček).

Rozšíření a zlepšení přístupu k programům záchranné sítě, jako jsou transfery peněz a nástroje omezení rizika na ochranu chudých obyvatel.