KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalouskovo nové daňové desatero

03/04/08

Projděte si deset zásad, které shrnují daňovou revoluci připravenou ministrem financí.

l version=“1.0″ encoding=“WINDOWS-1250″ noxml=“html

Ministr financí Miroslav Kalousek navrhuje výrazné zjednodušení daní. Chce zavést jednotnou daňovou sazbu ve výši 40,2 procenta, do které se schová i sociální pojištění. Nová sazba by se vypočítávala z tzv. superhrubé mzdy. Kalousek se navíc rozmýšlí, zda ještě nepřidat zdravotní pojištění. Pak by sazba byla 50,2 procenta.

 Ačkoliv se nové sazby zdají vysoké, zavedením těchto změn se čisté mzdy lidí nijak nezmění. Daňové slevy zůstanou stejné a výplatní páska a daňové přiznání se výrazně zjednoduší. Navíc by mohlo dojít ke spojení finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení. To ušetří lidem čas a usnadní život, stát může ušetřit na úřednících.V Česku jsou přitom náklady na výběr daní jedny z nejvyšších na světě.

Ministerstvo financí zároveň navrhuje zdaňovat zisky z cenných papírů a dividend fyzickými osobami. Dalšími změnami by mělo být seškrtání daňových výjimek.

 

 

Deset základních změn

 

palec-zeleny-48-48.jpg1. Jediná »super daň« – 40 procent

Daně z příjmů fyzických osob a sociální pojištění se spojí do jediné »super daně«. Ta se bude počítat ze současné superhrubé   mzdy. Pokud zůstanou daně na současné úrovni a lidé budou mít stejné čisté příjmy, daň dosáhne 40,2 procenta. Slevy na dani zůstanou zachovány. Stát si pak sám peníze rozdělí mezi důchodový účet, státní rozpočet a obce. Kalousek se zatím rozhoduje, zda do jediné daně přidá i zdravotní pojištění. Pak by »super daň« dosahovala 50,2 procenta. Tvořilo by ji 15 procent daně z příjmů, 25,2 procenta sociálního a 10 procent zdravotního pojištění.

palec-zeleny-48-48.jpg2. 15 procent z příjmů nad 88 tisíc a z cenných papírů

Zůstanou zachovány stropy na zdravotní a sociální pojištění. V praxi to bude vypadat tak, že budou dvě »super daně«. Jedna 40,2 procenta z mezd a příjmů z práce. Druhá sazba 15 procent se bude platit ze všech příjmů, u nichž dnes platí strop na zdravotní a sociální pojištění a všech příjmů z kapitálu a cenných papírů. Všichni budou státu platit stejně jako dnes, výpočet daní bude pouze přehlednější.

palec-zeleny-48-48.jpg3. Všechny odvody na jednom úřadě

Finanční úřady se spojí s Českou správou sociálního zabezpečení, která spravuje odvody sociálního pojištění. Lidé budou mít větší komfort a stát bude moci propustit stovky úředníků.

palec-cerveny-48-48.jpg4. Zdaní se zisky z cenných papírů nad 60 tisíc korun

Lidé, kteří dnes drží akcie nebo další cenné papíry déle než 6 měsíců, jsou osvobozeni od daní. To skončí. Zaplatit daň z příjmu 15 procent budou muset všichni, kdo za rok z investic do akcií, dluhopisů, fondů nebo realit vydělali více než 60 tisíc korun.

palec-zeleny-48-48.jpg5. Firmy nebudou platit daně z dividend

Od daní budou osvobozeny všechny dividendy, které vydělají firmy. Dnes musí daně platit všichni investoři, jejichž podíl ve firmě, která je vyplácela, je nižší než 10 procent. Tato úleva by mohla do Česka přilákat nové finanční investory.

palec-cerveny-48-48.jpg6. Fyzické osoby platí daně z dividend

Daně z dividend budou naopak důsledně platit všechny fyzické osoby. Z těchto příjmů však budou muset odvést jen daň 15 procent, nikoliv sociální a zdravotní pojištění.

palec-cerveny-48-48.jpg7. Konec daňových výjimek

Ministr financí má ambici seškrtat co nejvíce z desítek daňových výjimek. Bude to ostrý poltický souboj, všechny zájmové skupiny se budou snažit své úlevy uhájit. Ministr zatím nenavrhuje, které konkrétní výjimky škrtne. Předkládá seznam a čeká od politiků návrh, kde daně zjednodušit.

palec-zeleny-48-48.jpg8. Konec daní z příjmů ze zahraničí

Lidé, kteří mají příjmy v zahraničí, už zaplatí daň jen tam, kde si vydělali. Dnes musí v případě, že pracovali v zemi s nižšími daněmi, v Česku doplatit rozdíl.

palec-zeleny-48-48.jpg9. Finanční úřad jako banka

Finanční úřady by měly v budoucnu víc připomínat banku než státní instituci. Velké firmy budou mít na starosti speciální odbory, v nichž budou sedět kvalifikovanější a lépe placení experti. Daně drobných poplatníků naopak zvládnou i méně kvalifikovaní úředníci. To má zabránit daňovým únikům a přinést lidem vyšší úroveň služeb.

palec-zeleny-48-48.jpg10. Konec převodů kvůli nižším daním

Firmy i lidé budou muset prokazovat, že peníze, které někam přivedli, jim skutečně přinesly zisky. Dnes je velmi rozšířené, že si jedna firma »parkuje« peníze u jiné jen proto, aby si snížila daně.

ppc:end eTarget ContextAd End