KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chronologický seznam právních předpisů MZe

22/04/08

Podmínky k poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

 

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

 

Ke stažení zde

 

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky