KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Brambory proti hladu

22/04/08

Zdroj: ÚZPI

Rok 2008 byl vyhlášen za Mezinárodní rok brambor vzhledem k jejich významu jako základní potraviny.

Organizace spojených národů chce v rozvojových zemích zvýšit povědomí o významu brambor jako základní potraviny. Proto rok 2008 vyhlásila za Mezinárodní rok brambor. Tato plodina je velmi užitečná pro zabezpečování potravinové bezpečnosti a pro snižování chudoby.

Tento krok by měl upozornit na to, že právě brambory jsou jednou z možností, jak v tzv. třetím světě zlepšit výživu a existenční podmínky. Po dobu Mezinárodního roku brambor si má celý svět ještě víc uvědomit, že brambory hrají klíčovou roli při řešení takových světových problémů, jakými jsou nedostatečná výživa lidí, chudoba a ohrožení životního prostředí. Brambory představují základní potravinu mnohých národů na světě. V následujících dvaceti letech se počet obyvatel na Zemi bude zvyšovat pravděpodobně o více 100 miliónů lidí ročně, a z toho 95 procent z nich připadne na rozvojové státy, kde se už nyní projevují zvýšené požadavky na půdu. Mezinárodní společenství bude muset řešit výzvu, jakou je garance potravinové bezpečnosti pro současné a budoucí generace, a zároveň přitom musí chránit i přírodní zdroje. Brambory budou v této souvislosti důležitým prvkem při řešení daných úkolů.

Brambory jsou po kukuřici, pšenici a rýži čtvrtou nejvýznamnější potravinovou plodinou. Pěstují se však mnohem rychleji, v horších klimatických podmínkách a potřebují méně půdy než kterákoliv ze základních potravinářských plodin. Jsou bohaté na škrob a na vitamín C, takže jsou ideálním zdrojem energie a zároveň také i životně důležitého vitamínu. Proto vynikajícím způsobem slouží v boji s podvýživou a s hypovitaminózou. Středně velká brambora poskytuje polovinu z denní doporučované dávky vitamínu C.

Zatímco se v Evropě spotřeba brambor snižuje, v rozvojových krajinách se v minulých 40 letech zdvojnásobila. Přesto méně než čtvrtina z celkové světové spotřeby brambor připadá na Evropu. Největším producentem brambor se stala Čína, za ní následuje Indie, Rusko, Evropa a USA. V Číně a v Indii, tedy v zemích spojených dosud především s rýží, se pěstuje třetina z celosvětové produkce brambor. 
http://www.agroportal.sk/