KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bionafta z porážkových odpadů

16/04/08

Zdroj: ÚZPI

Dánská firma produkuje bionaftu z odpadů vzniklých při porážce prasat a jatečných těl nevhodných pro zpracování v potravinářském a krmivářském průmyslu.

V Dánsku zahájili produkci bionafty na bázi odpadů z jatečných trupů prasat. Výrobní společnost, která již produkuje bionaftu z řepky, vybudovala zařízení v hodnotě 24 milionů EUR, které dokáže zpracovat tuk z jatečných trupů prasat a vedlejších produktů z porážky prasat. Cílem zpracovatelské společnosti je dosáhnout ke konci letošního roku týdenní produkci ve výši přibližně 1000 tun bionafty. V průběhu několika let by měl objem vyprodukované nafty postupně narůstat až na dvojnásobek současného stavu.
 
„Zpracováváme jatečné trupy prasat, které podle právních regulí EU není možné použít pro produkci potravin nebo krmiv pro zvířata“, prohlásil obchodní vedoucí společnosti Henrik Holst-Pedersen. Kromě toho zpracováváme i takové segmenty jatečných trupů, u kterých na trhu s masem nabídka výrazně převyšuje poptávku, jako jsou např. části hlavy“.
 
Z každé kilowatthodiny vložené energie dokáže zpracovatelská společnost vyprodukovat 4 kilowatthodiny energie ve formě pohonné hmoty. „Energetická bilance je velmi dobrá, protože po extrakci tuků jsou jatečná těla zpracována do podoby živočišné moučky, která je následně spálena. Nad rámec jsou zpracovávána i jatečná těla prasat, která by jinak musela být odstraňována za vynaložení nemalých nákladů“.
 
V současné době je tento typ bionafty v Dánsku přimícháván v množství 5,75 % do konvenční nafty a od ledna ho nabízí celkem 65 čerpacích stanic po celé zemi.
 
Biodiesel aus Schlachtabfällen. DLG-Mitteilungen, 2008, č. 3, s. 12