KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trávit zvířata je scestné a trestné

05/03/08

Zdroj: SVS ČR

Traviči „oblíbený“ insekticid karbofuran opět zabíjel – tak by mohl znít novinový titulek. Ale nebyl to neosobní jedovatý prostředek, ale zlý člověk, který s úmyslem zavrženíhodným způsobem zabít použil jedovatou návnadu k usmrcení domnělé škodné.

Je třeba říci, že v dnešní době již ve velké většině případů postrádá smysl členění volně žijících živočichů na užitečné a škodlivé, popřípadě na zvířata poskytující užitek a na škodnou. Každý živý tvor má v přírodě své místo, s jistou výjimkou druhů nepůvodních, které mohou již tak křehkou rovnováhu narušit.

Proto v souvislosti s nedávným nálezem karbofuranem otrávené lišky, ale i psů v Kaplici, považuje Státní veterinární správa ČR za vhodné upozornit na zavrženíhodnost i trestnost zneužívání různých jedů ke trávení volně žijících či domácích zvířat.  Zmíněný případ otravy zvířat již řeší orgány veterinárního dozoru ve spolupráci s inspekcí životního prostředí. Zajímavé je, že v těchto místech byli před několika lety otráveni karbofuranem mořští orli. Kromě tohoto případu byl počátkem února řešen (policií) ještě jeden případ, a to na Chrudimsku, kdy byly otráveny dvě vydry. Jde letos, doufejme, zatím o ojedinělé případy úmyslné otravy (viz například www.karbofuran.cz) .

V naprosté většině otrav šlo v uplynulých letech o karbofuran (2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol methylcarbamat), který je uváděn na trh jako přípravek na ochranu rostlin (pesticid) ve formě postřiku a granulí pod základním obchodním názvem Furadan. Tato látka není obsažena v žádném biocidním přípravku, který byl schválen k používání Státní veterinární správou ČR v potravinářských nebo zemědělských provozech.

Dosud je karbofuran stále poměrně snadno dostupný pesticid, který není problém si opatřit. Zdá se ale, že zde dojde ke změně.

Na druhou stranu však je třeba říci, že zejména po předloňských aférách s otravami ptáků šlo letos o ojedinělé případy. Ani loňský rok nebylo tolik otrav jako v roce 2006, kdy bylo zaznamenáno několik desítek otrav ptáků, včetně zmíněných mořských orlů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR