KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika pro žadatele z dotačního programu MZe 9.F.g

13/03/08

Zdroj: MZe

uvedená v příloze navazuje na Zásady, kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací  pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika stanovuje požadavky na obsah projektu a formulaci cílů (výstupů) projektu, upravuje výběr a závěrečné hodnocení projektů včetně forem šíření výsledků, vymezuje uznatelné náklady a určuje postup při jejich vyúčtování.

Metodika ke stažení

Zařazeno v MZe ČR