KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Je na čase se „bát“ něčeho jiného

18/03/08

Zdroj: SVS ČR

Ukazuje se, že údajná hrozba nové varianty Creutzfeldt-Jakobovy nemoci spojované s nemocí šílených krav (BSE – bovinní spongiformní encefalopatiíí) se nenaplnila. Však se také dosud veškerý tzv. SRM (specifikovaný rizikový materiál), což jsou nervové tkáně poráženého skotu na jatkách odstraňuje.

Nadále se na BSE veškerý jatečný skot nad 30 měsíců stáří povinně vyšetřuje a ze statistiky je zřejmé, že případů onemocnění ubývá. V celé EU i v naší republice.

U nás se vyšetřuje od roku 2001, v tomto roce byly zjištěny u skotu 2 případy onemocnění, v roce 2002 také 2 případy, v roce 2003 to byly 4 případy, v roce 2004 celkem 7 případů, v roce 2005 došlo ke kulminaci – 8 případů onemocnění, v roce 2006 již jen 3 případy a v roce 2007 pouze dva případy. Poslední 19. 12. 2007. Celkem tedy za sedm let na 1 233 963 vyšetření bylo diagnostikováno 28 onemocnění skotu.

Zdá se tedy, že jde o trvalý trend snižování výskytu tohoto nepříjemného onemocnění skotu. Je tomu tak obdobně i v ostatních členských zemích EU. Je tedy zřejmé, že veterinární opatření přinášejí kýžený efekt.

Možná ještě dodatek, ze statistiky vyšetřování vyplývá například to, že nejmladší kus, u kterého byla bovinní spongiformní encefalopatie zjištěna byl stár 42 měsíců, nejstarší 119 měsíců. A z toho je zřejmé, že stanovená hranice na povinné vyšetřování nad 30 měsíců stáří u jatečných zvířat je dostatečnou garancí zdravotní nezávadnosti hovězího masa.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR