KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Argument pro vakcinaci

26/03/08

Zdroj: SVS ČR

S prvními teplými dny se opět začne hovořit o riziku katarální horečky ovcí, neboli bluentongue, kterou přenáší tiplík, savý hmyz, který je na první pohled je těžko rozeznatelný od komára. Člověku tiplík nebezpečný není, ale je-li infikovaný, ohrožuje malé přežvýkavce a skot.

V ČR bude v letošním roce provedena vakcinace proti katarální horečce u ovcí a skotu. S ohledem na nákazovou situaci bude vakcinace na základě rozhodnutí Evropské Komise provedena i v ostatních členských státech EU. V současné době probíhá v ČR výběrové řízení na dodavatele vakcíny, aby v co nejkratší možné době mohla být vakcinace zahájena.

Dalším argumentem pro zahájení vakcinace je kromě poměrně častých případů onemocnění v Německu i druhý případ v ČR, a to opět u hranic s Německem, na Chebsku. Toto zjištění svědčí o pečlivosti a účinnosti našeho státního veterinárního dozoru. Protilátky proti viru katarální horečky byly zjištěny u krávy na hospodářství u Dolního Žandova, kde je chováno zhruba 140 kusů skotu.

Z hlediska obchodování se ani kvůli tomuto poslednímu případu nic nemění. Výskyt byl zaznamenán v západní části republiky v pásmu, ani ne 20 kilometrů od prvního případu (u Skalné), což znamená, že se pásmo dozoru na další území ČR dále nerozšiřuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR