KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

10 důvodů, proč kupovat biopotraviny

26/03/08

Zdroj: AK ČR

Označení „Bio-Produkt ekologického zemědělství“ je přísně vyhrazeno zákonem o ekologickém zemědělství. Zelená „zebra“,  logo „Bio – produkt ekologického zemědělství“, spotřebitelům zaručuje, že biopotraviny jsou opravdu pravé, pocházející z domácí ekofarmy.

10 důvodů, proč kupovat biopotraviny:
 
Jsou zdravé

Biopotraviny obsahují v průměru větší množství vitaminu C a nezbytných minerálů, jako jsou vápník, hořčík, železo a chrom, a stejně tak antioxydantů, důležitých v boji proti rakovině. Několika studiemi bylo dokázáno, že biozelenina a bioovoce obsahují až o 50 % více vitaminů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci.
 
Neobsahují přídavné látky a „éčka“

Biopotraviny neobsahují přídavné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy, jako jsou srdeční onemocnění, osteoporózaa, migrény a hyperaktivita. Mezi zakázaná aditiva patří například i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a glutaman sodný.
 
• Neobsahují pesticidy

Ekologicky pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Mají oproti konvenčním plodinám nižší obsah dusitanů. Mnohé herbicidy, fungicidy a insekticidy jsou karcinogenní látky. Pesticidy jsou jedy vyráběné na zničení živých organismů, a jsou tedy škodlivé i pro člověka. Dnes je v České republice povoleno používat více než 300 chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale, a to je obzvlášť varující skutečnost, i v dětské výživě.
 
• Neobsahují geneticky modifikované organismy

V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené rostliny a suroviny povoleny. Pokud konzumujete nebiopotraviny, téměř jistě konzumujete GMO (geneticky modifikované organismy). Například americké statistiky uvádějí u sóji a kukuřice vice než 55% podíl geneticky pozměněné produkce.
 
• Neobsahují zbytky antibiotik a růstové hormony

Hospodářská zvířata chovaná intenzivním způsobem jsou často krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léčivy bez ohledu na to, jsou-li nemocná, nebo ne. Tyto látky pak přecházejí do masa a mléka zvířat a následně do organismu těch, kdo tyto potraviny konzumují, a přispívají ke vzniku koronárních chorob a vysokého krevního tlaku. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno.
 
• Podporují “správnou” ekonomiku

Biopotraviny ve skutečnosti nejsou dražší než konvenční potraviny, protože konvenční produkce je zaplacena ještě několikrát, skrytě a nenápadně, z našich daní. Platíme škody na řekách znečištěných hnojivy, platíme výzkumy a testy na BSE, vyvíjení nových typů pesticidů, likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky znečištění životního prostředí. Při konzumaci biopotravin platíme jen férovou cenu produktu.
 
• Ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy

Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny v evropské legislativě. České bioprodukty jsou certifikovány tzv. Osvědčením o původu bioproduktu (biopotraviny) a jejich označení ochrannou známkou BIO – Produkt ekologického zemědělství.

• Ekozemědělci pečují o zvířata

Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat (tzv. welfare)mají své pevné místo v systému ekologického hospodaření. Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat podle své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně podestláno a mají dostatek prostoru. Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky. Až v případě akutního onemocnění, pokud by zvíře mohlo jinak trpět, se mohou pod dohledem veterináře použít konvenční léčiva.
 
• Prospívají přírodě a volně žijícím zvířatům

Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům, méně znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého (způsobujícího globální oteplování), produkuje méně nebezpečných odpadů, či nepoužívá chemické látky a umělá hnojiva. Biozemědělství je mnohem přátelštější k životnímu prostředí a přírodě. Střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhají vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.
 
• Výborně chutnají

Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada významných šéfkuchařů vaří jen z biopotravin (například v hotelu Ritz v Londýně). Biopotraviny překypují chutěmi. Proč? Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody než konvenční. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají pochopitelně maso, mléko a vejce nesrovnatelně lepší než z konvenčních velkovýrobních chovů. Biopotraviny mají proto přirozeně výbornou chuť, což může potvrdit každý, kdo je ochutnal.