KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odměny za práci vyplacené za rok 2007 a 2008  

01/02/08

Zdroj: VD


Odměny za práci zaměstnanců v roce 2007 vyplacené do konce ledna 2008 jsou zdaněny podle znění zákona o daních z příjmů platného pro zdaňovací období roku 2007. Odměny vyplacené po 31. 1. 2008 se zdaňují podle znění zákona o daních z příjmů účinného od roku 2008.

Načasováním výplaty odměn za práci zaměstnanců může zaměstnavatel předurčit i jejich způsob zdanění. Podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů se příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dní po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, považovány za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy, i když jsou odměnou za práci vykonanou v předchozím zdaňovacím období. Příjmy vyplacené do konce ledna se podle § 38h odst. 6 zákona o daních z příjmů zahrnují do základu daně předcházejícího období.

Příklad 1

Zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům odměnu za práci v roce 2007 v prosincové výplatě. Odměna je zúčtována a zaměstnanec ji obdrží do konce ledna 2007.

Odměna vstupuje do základu daně zaměstnance za rok 2007. Při výpočtu se její hrubá výše sníží o pojistné hrazené zaměstnancem a použije se progresivní sazba daně.

Příklad 2

Zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům odměnu za práci v únoru roku 2008.

Odměna vstupuje do základu daně zaměstnance za rok 2008. Při výpočtu se její hrubá výše zvýší o pojistné hrazené zaměstnavatelem (35 % hrubé odměny) a použije se 15% sazba daně.

V roce 2008 je limitována výše příjmů, že kterých je odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky