KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nevypalujte meze

12/02/08

Zdroj: SVS ČR

Jelikož se už velké mrazy nečekají, a jaro se zdá na dohled, mohlo by leckoho napadnout, že by mohl začít s jarními pracemi, zejména s likvidací starých porostů trávy či náletových dřevin. Pokud použije ručního nářadí, jako hrábí, či nějaké techniky, proč ne. Ale určitě by neměl porosty suché trávy či křovíček vypalovat.

Za prvé to je riskantní počínání a za druhé se to ani nesmí. V minulosti i došlo k případům nechtěného založení požárů, a dokonce i k tomu, že ten, kdo požár způsobil, nalezl v plamenech smrt. A to nemluvě o tom, že při pálení mezí přijde o život množství hmyzu i drobných obratlovců.
 
Zakládání ohňů v otevřené krajině je sice zakázané, je trestné, ale hlavně, je zcela hloupé. Kromě skutečných škod na životech a potenciálních škod na majetku, je třeba si uvědomit, že nový porost po vypálení nebude lepší. Místo žádoucích druhů trav totiž porostou mnohem odolnější a nežádoucí plevele.

Naštěstí díky osvětě již k vypalování stařiny (staré trávy) dochází stále méně. Kéž je tomu tak i letos. Škoda každého života, i toho nejmenšího tvora.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR