KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka odborných a rekvalifikačních kurzů – březen 2008

27/02/08

Zdroj: ForAgria – vzdělávací a rekvalifikační  středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s.

ForAgria – vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s.
Ukrajinská 453, Litvínov . –
Tel: 476 765 043
Mob: 728 069 060
E-mail: foragria@seznam.cz
www.foragria.ic.cz
  
Vám nabízí tyto kurzy a školení na měsíc březen 2008 :
       
       
1. Odborné a rekvalifikační kurzy :
       
Základní kurz pro práci s motorovou pilou 3. – 7.3.2008  nebo  25. – 31.3.2008
Odborný kurz obsluhy motorové pily 3. – 20.3.2008
Kurz pro práci s motorovou pilou z pracovní plošiny 20. – 21.3.2008
Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou v těžbě dříví 10. – 14.3.2008
Kurz pro obsluhu křovinořezu  6. – 7.3.2008  nebo  12. – 13.3.2008  nebo  27. – 28.3.2008
Kurz pro obsluhu hydraulické ruky 3. – 7.3.2008
Základní kurz jeřábníka 4. – 7.3.2008
Základní školení – vazač břemen 3.3.2008
Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů 10. – 14.3.2008
Řez a ošetření okrasných dřevin 5. – 6.3.2008
Řidič – obsluha motorových manipulačních vozíků 5. – 7.3.2008
Kurz pro mechanizované pěstební práce  25. – 31.3.2008
Kurz pro sběr semen, plodů a roubů z vysokých stromů  17. – 21.3.2008

   
2. Opakované školení a přezkoušení :
       
Obsluhy křovinořezu 7.3.2008 nebo 18.2.2008
Obsluhy motorové pily 6.3.2008 nebo 14.3.2008 nebo  28.3.2008
Jeřábníků, vazačů břemen 27.3.2008  nebo  28.3.2008
Obsluhy čelního nakladače 13.3.2008
Obsluhy motorových manipulačních vozíků 13.3.2008  nebo  27.3.2008
Obsluhy lesních kolových traktorů 21.3.2008
Obsluhy hydraulické ruky 14.3.2008
Trhače semen, plodů a roubů z vysokých stromů  19.3.2008

3. Zaškolení

Dále nově provádíme zaškolení zahrádkářů, farmářů, sadařů, kutilů apod. k obsluze motorových pil a křovinořezu – zaškolení je 1 den (6 hodin). Jedná se zejména o jejich použítí, údržbu, drobné opravy, techniku a bezpečnost práce.

NOVĚ  ZAŘAZUJEME :
Na měsíce duben – červenec zařazujeme nový odborný kurz "Obsluha mechanizačních prostředků při údržbě zeleně", jehož absolvent získá oprávnění k práci se zahradním traktorem, travní sekačkou (lištovou, bubnovou), křovinořezem a plotostřihem.

Dále nabízíme odborné školení pro obsluhu všech typů zdvihacích zařízení a teleskopických manipulátorů používaných ve veřejné zeleni, zemědělské, lesnické a dřevařské výrobě.
       
Vaše požadavky na ostatní kurzy z naší nabídky (např. Obsluhy hydraulické ruky, obsluhy čelního nakladače, Mechanizované pěstební práce, Sběr semen plodů a roubů z vysokých stromů, Práce s koňským potahem) , kterou naleznete na www.foragria.ic.cz , je možné dohodnout individuelně.
       
Přihlášky je možné zasílat písemně na naši adresu nebo e-mailem
       
Uvedené kurzy a školení rovněž můžeme zajistit ve Vašich prostorách a pracovištích na základě dohody.
       
Kurzy jsou ukončeny odbornou zkouškou a vydáním osvědčení s celostátní platností na základě
akreditace MŠMT ČR.

S pozdravem František Koldus – ředitel ForAgria, o.p.s.

Zařazeno v ForAgria, Pozvánky