KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace EU na len a konopí byly prodlouženy do roku 2008/09

28/02/08

Zdroj: ÚZPI

Evropská komise schválila návrh na prodloužení podpůrného režimu v odvětví lnu a konopí až do příštího tržního roku 2008/09.

Evropská komise schválila návrh na prodloužení podpůrného režimu v odvětví lnu a konopí až do příštího tržního roku 2008/09. 

Výše současných dotací na len a konopí má být zachována a bude se uplatňovat ještě v tržním roce 2008/09, který začíná 1. července 2008.

Zpracovatelé dlouhovlákného lnu dostávají v současné době 160 EUR/t a zpracovatelé konopného vlákna 90 EUR/t. 

Komise současně oznámila, že v příštím tržním roce (2008/09) nezamýšlí subvencovat produkci krátkého lněného a konopného vlákna. Do letošního léta však vypracuje zprávu, která zhodnotí, zda také pro tyto produkty má být případně dosavadní režim podpory EU prodloužen na rok 2008/09. Dřívější návrh na omezení dotací pro krátkovlákný len byl pod tlakem výrobců zatím odvrácen.

Podle sdělení Komise se uvažuje v rámci hodnocení účinnosti Společné zemědělské politiky (Health Check), že v budoucnu by měl být režim v odvětví lnu a konopí reformován. Toto jednání má proběhnout v druhém pololetí 2008.

Agra Europe, 2008, č. 2295, s. EP/7