KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a podnikání  

21/01/08

Zdroj: VD

Řada daňových poplatníků má kromě příjmů z hlavní výdělečné činnosti u zaměstnavatele také příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

Dosáhne-li poplatník v daném zdaňovacím období jak příjmů ze závislé činnosti, tak i příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, musí tyto  příjmy uvést do daňového přiznání. Zákon v § 38g stanoví mimo jiné, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Jedná-li se o poplatníka, který má současně  příjmy ze závislé činnosti a z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, zákon dále stanoví, že daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4), pokud neuplatňuje výpočet daně ze společného základu daně manželů podle § 13a. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a daňové zvýhodnění.

Upozornění

Podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů se od 1. ledna 2008 ruší metoda společného základu daně manželů.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky