KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Význam vaječných bílkovin

22/01/08

Zdroj: ÚZPI

Posuzování kvality vaječných bílkovin.

Vaječné bílkoviny mají vliv na zachování velkého množství svalových tkání a také na zajištění jejich přírůstku.

Vlastnosti těchto látek mají za následek rozšíření významného podílu obsahu celkových přítomných bílkovin. O vlastnostech těchto bílkovin se rokovalo na nedávném mezinárodním symposiu odborníků o této tématice v Budapešti. V současné době je jedním z největších světových problémů, zvláště v západních zemích, obezita. Vaječné bílkoviny mohou velkou měrou přispívat k řešení tohoto problému. Při zvýšené konzumaci těchto látek může docházet ke změnám ve svalové tkáni, což vede v konečném případě až ke ztrátě hmotnosti.

Posledními výzkumnými objevy bylo zjištěno, že:

  • bílkovinným složením potravin se zvyšuje energetický účinek při porovnání s energetickou hodnotou tuků a sacharidů
  • v případě konzumace ostatních bílkovin může docházet k přesycení organismu, k čemu však nedochází při konzumaci v porovnání s potravinami o nižším obsahu bílkovin
  • diety, které mají usnadnit snižování hmotnosti způsobují větší omezení tvorby tuků oproti netučné složce stravy
  • tyto vlastnosti dobře splňuje konzumace vaječného žloutku, kdy nedochází k významnému vzniku obezity
  • přídavkem vajec k nízkokalorickým dietám se může zvýšit ztráta hmotnosti a docházet ke zlepšení dietetických vlastností.

Bílkoviny značně ovlivňují kalorický příjem. Bylo zjištěno, že bílkoviny přítomné ve vejcích se mohou dříve energeticky využívat než u zvýšeného množství tuků a sacharidů. Vaječné bílkoviny vedou ke zpoždění pocitu hladu. Tyto potraviny postupně vedou ke snižování nízkotučné tkáně a postupnému omezování vzniku další tukové tkáně. Příjem bílkovin vede k fyziologickým a metabolických změnám, které mohou ovlivňovat regulovaný příjem potravin. Při konzumaci nízkotučných potravin s malým obsahem tuků i sacharidů a zároveň při současném cvičení dochází k usnadnění ztráty tělesné hmotnosti. Bylo zjištěno, že dieta s vysokým množstvím bílkovin vede ke snižování tělesné hmotnosti, dochází k omezování glykemické hodnoty potravin a vede ke snížení nárůstu tělesné hmotnosti. Nehledě na množství podávaných bílkovin vede kvalita podávaných potravin ke zvýšení ztráty hmotnosti. Na konferenci bylo vysvětleno, že existuje rozdíl mezi dietními proteiny, které se v organismu zpracovávají rychle nebo pomalu. Veškeré bílkoviny nemají tytéž dietetické účinky.

Ve studii, kde byla porovnávána šunka s vejci se sledoval příjem glukózy a obsah inzulinu. Byl hodnocen příjem vaječných bílkovin s nižším krevním obsahem přítomné glukózy. Bylo stanoveno, že tento obsah byl vyšší než tomu bylo u samotné šunky.

Vejce také více snižují obsah přítomného inzulinu. Vaječný žloutek je pro tento účel vhodnější než vaječný bílek. Oba však mají značný význam na dopad působení glukózy a inzulinu. Celá vajíčka a vaječné žloutky vedou ke snižování obsahu glukózy a inzulinu v krvi, přičemž má větší odezvu účinek vaječného bílku. Vaječný žloutek vede ke zpoždění jeho působení v žaludku, kde se uplatňuje více než při zpracování vaječného bílku.

Ve shrnutí průběhu sympozia bylo připomenuto a doporučeno, že existuje mnoho důvodů k tomu, aby se vejce konzumovala v přiměřeném množství. Vejce obsahují vysoce kvalitní bílkoviny, mají značné výživové množství, obsahují esenciální mastné kyseliny, cholin a lutein.

Vejce jsou určená mnohostrannému použití, jsou cenově dostupná, chutná, vhodná a významná pro použití v mnoha jídlech včetně jejich podávání k svačině.