KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vakcína proti katarální horečce ovcí

22/01/08

Zdroj: ÚZPI

Inaktivovaná vakcína proti infekčnímu onemocnění zvanému modrý jazyk bude v EU k dispozici nejdříve v létě letošního roku.

Nejdříve na počátku léta letošního roku bude k dispozici inaktivovaná vakcína proti viru katarální horečky ovcí s povolením aplikace v rámci EU. Tato skutečnost vyplývá z odpovědi Spolkové vlády Německa (16/384) na interpelaci frakce spolku 90/Zelení (16/7234). Aby bylo zajištěno dostatečné množství očkovací látky k ochraně zdraví přežvýkavců, byla navázána úzká spolupráce mezi úředními místy Evropské Komise, jednotlivými členskými státy a s příslušnými nejvyššími veterinárními úřady koopeerujících zemí. EK navrhla, aby se povinné vakcinaci podrobily všechny domestikované druhy vnímavých přežvýkavců. Na národní úrovni by měla v současné době probíhat tvorba právních předpisů pro vakcinaci. Náklady na vakcinaci jednoho zvířete nebyl dosud vyčísleny, oznámila vláda. O tom, zda by měly být ovce, které jsou obzvlášť silně postiženy tímto onemocněním, vakcinovány přednostně, by mělo být řešeno rozhodnutím kompetentních úřadů.       
 
http://www.animal-health-online.de/