KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Průměrné ceny pohonných hmot za zdaňovací období 2007  

17/01/08

Zdroj: MInisterstvo financní


Ministerstvo financí vydalo pokyn D-317 o průměrných cenách pohonných hmot za zdaňovací období roku 2007.

Ministerstvo financí vyhlásilo pokynem D-317 průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele – fyzické osoby za zdaňovací období 2007. Ceny lze použít pro výpočet náhrady jízdních výdajů při cestách souvisejících s podnikatelskou činností v roce 2007. Způsob uplatnění těchto výdajů je upraven v ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3. ZDP.

Průměrné ceny pohonných hmot včetně DPH ve zdaňovacím období roku 2007 činily:

Benzin Speciál

BA – 91

29,37 Kč

Benzin Natural

BA – 95

29,72 Kč

Benzin Super plus (Natural)

BA – 98, 99 a 100

32,47 Kč

Benzin Normál (Natural)

BA – 91

29,29 Kč

Nafta motorová

 

28,76 Kč

Tyto náhrady lze použít u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.

Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona.

V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem pokyn neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.

Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky