KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povinné pojistné u neúčtujících fyzických osob  

14/01/08

Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco do konce roku 2007 bylo pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u podnikajících fyzických osob daňovým výdajem, od roku 2008 je výdajem nedaňovým.

Podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů je pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění u fyzických osob s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) a z pronájmu (§ 9) výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U neúčtujících podnikatelů je podmínkou zaplacení pojistného do konce zdaňovacího období, u účtujících podnikatelů pak zaplacení do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (popř. jeho části). Tato úprava platila do konce roku 2007.

Počínaje rokem 2008 je pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění daňově neuznatelným nákladem podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky