KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

BSE 2007

09/01/08

Zdroj: SVS ČR

Při příležitosti hodnocení výskytu BSE v uplynulých letech si dovolíme malou retrospektivu. Pohlédneme-li na uplynulé roky, lze uvést, že zásadním krokem „proti BSE“ bylo přijetí vyhlášky k zákonu o krmivech v roce 2002, která uložila oddělit linky pro výrobu krmiv pro přežvýkavce a  pro nepřežvýkavce a oddělit přepravní prostředky s cílem zabránit křížové kontaminaci krmiv.

Dalším krokem byl pak od listopadu roku 2003 zákaz zkrmování masokostních mouček všem hospodářským zvířatům. Je třeba uvést, že v ČR se nesměly moučky skotu podávat již od roku 1991 (na základě vyhlášky MZe č. 413/1991 a posléze vyhlášky č. 362/1992). Výskyt BSE v naší republice zřejmě způsobila nepřímá kontaminace krmiva dovozovými masokostními moučkami, popřípadě krmnými směsmi pro skot, a to moučkami, které do roku 2003 bylo možné používat například pro krmení prasat či drůbeže.

V roce 2005 došlo k „vrcholu“, bylo zjištěno celkem osm případů, šlo však ještě o kusy, které se narodily před uplatňováním opatření z roku 2002, popřípadě zákazu z roku 2003. Jakmile začalo ubývat „starších ročníků“, potvrdilo se očekávání, že nové výskyty u mladších zvířat prakticky nejsou možné. V roce 2006 byly při povinném vyšetřování zjištěny tři případy, v roce 2007 pak již pouze dva. Při posouzení všech případů je možné uvést, že všechny případy onemocnění BSE u nás byly zjištěny u skotu narozeného před rokem 2001, jediným nejmladším případem je kráva narozená 24. 1. 2001, tj. opět před přijatými opatřeními.
 
Potvrdilo se, že původcem nákazy bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) byla zejména dovozová kontaminovaná masokostní moučka, která se nepřímo mohla dostat do krmných směsí pro skot. V současné době lze říci, že se stejně jako v ostatních členských zemích EU masokostní moučky pro hospodářská zvířata používat nesmí, přičemž znovu opakujeme, že toto u nás nebylo povoleno již od roku 1991. Pokles výskytu BSE jako je v naší republice je i v ostatních členských zemích EU.

Od roku 2001, kdy se u nás na BSE vyšetřuje, bylo celkem prověřeno 1 206 657 vzorků mozků skotu a na toto množství bylo zjištěno 28 případů onemocnění. Sestupná tendence výskytů je zřejmá, avšak přesto je možné, že se v následujících letech BSE vyskytne. Lze ale potvrdit, že rizikové skupiny, starší zvířata, budou i nadále pod kontrolou.

Pro zákazníky řeznictví je však zásadním sdělením to, že se případně rizikové části jatečných těl skotu odstraňují (tzv. specifikovaný rizikový materiál), a to bez ohledu na to, že se všechny kusy nad 30 měsíců vyšetřují. Tudíž lze potvrdit, že na pulty řeznictví se dostává maso jen takové, které splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR