KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Boj o mléko a cenu pokračuje i po 1. lednu 2008

09/01/08

Zdroj: AK ČR

Dne 28.12.2007 Mlékařské družstvo Jih se sídlem v Táboře vypovědělo kupní smlouvu na dodávku syrového kravského mléka pro Madetu a.s.

K tomuto kroku dospělo na základě toho, že uzavřená kupní smlouva z roku 2005 neřešila narůstající ceny syrového kravského mléka v zahraničí, protože v odkazu kupní ceny v uzavřené kupní smlouvě bylo konstatováno, že pokud nedojde k dohodě o kupní ceně, přichází v úvahu dosažená průměrná realizační cena v České republice.

Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli na úpravě této části kupní smlouvy, když Mlékařské družstvo předložilo několik variant k řešení tohoto odstavce kupní smlouvy, ani jedna z variant nebyla pro kupujícího, tzn. Madetu a.s. průchodná, nebylo možné v takovémto znění kupní smlouvy pokračovat dalších 15 měsíců, protože smlouva se vypovídá k 31.12. příslušného roku a objem nákupu mléka končí u kupujícího 31.3. následujícího roku.

V průběhu 14 dnů měsíce ledna dojde k jednání s Madetou a.s. o nových podmínkách kupní smlouvy (hlavně odstavce kupní ceny) s celým objemem nákupu pro Madetu, to je 600-650 tis. l mléka denně. Mlékařské družstvo nenabízí tento objem nikomu jinému jen Madetě za předpokladu, že dojde k dohodě. Ze strany generálního ředitele v současné době dochází k silným mediálním atakům na Mlékařské družstvo, která se nezakládají na pravdě. Našim cílem je dodat mléko českému zpracovateli za solidních podmínek s tím, že předpokládáme, že se česká cena mléka v roce 2008 bude přibližovat v rámci celé EU.

Zavírání mlékáren, konkrétně závodů Strakonice a České Budějovice, není v žádném případě důsledkem výpovědí z kupní smlouvy, protože rozhodující mléko v okresu Strakonice a Prachatice odešlo již k 1.1.2005. Pokud i nadále bude pokračovat tento neseriózní mediální tlak, bude problémové v nastávající době uzavřít solidní smlouvu s Madetou a.s. s takto výše uvedeným objemem mléka.

Autor: Zdeněk Houška
           místopředseda Mlékařského družstva JIH