KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zralé ovoce může obsahovat vysoce aktivní antioxidanty

12/12/07

Zdroj: ÚZPI

U ovoce v procesu přezrávání (kažení) vznikají nefluoreskující chlorofylové katabolity, které jsou silnými antioxidanty a hrají důležitou úlohu v lidském zdraví.

Antioxidanty v ovoci jsou spojovány s řadou příznivých zdravotních účinků. Většina z těchto antioxidantů jako některé vitaminy a flavonoidy již byla identifikována a podrobně prozkoumána. Tým výzkumníků z univerzity v Innsbruku nyní identifikoval dosud neznámý a vysoce aktivní antioxidant v přezrálém ovoci. Tito pracovníci jako první odhalili dekompoziční mechanismus a produkty u jablek a hrušek. Výsledky naznačují, že se u ovoce v procesu dozrávání, resp. přezrávání /kažení zvyšuje hladina antioxidantů a tato změna v obsahu antioxidantů se projevuje změnou zabarvení ovoce. Změna zabarvení je způsobena rozkladem zeleného barviva chlorofylu. Ovoce ve skutečnosti prochází obdobným dekompozičním procesem jako na podzim listy. První dekompoziční produkty byly identifikovány jako bezbarvé, polární, nefluoreskující chlorofylové katabolity (NCC), které obsahují čtyři pyrolové kruhy (stejně jako chlorofyl a hem). Tyto katabolity jsou stejné pro jablka i hrušky a rovněž jsou stejné u ovoce a listů příslušného stromu. V průběhu přezrávání ovoce se zvyšuje množství NCC a ubývá chlorofylu. Když se chlorofyl při dekompozičním procesu uvolní z proteinových komplexů vykazuje fototoxický efekt: při působení světla absorbuje energii a může ji předávat jiným látkám. Kupříkladu může transformovat kyslík do vysoce reaktivní, destruktivní formy. NCC vykazují opačný efekt, jsou to silné antioxidanty a hrají u rostlin důležitou fyziologickou roli. Je ale zřejmé, že NCC jsou i komponenty lidské stravy a jako takové mohou mít společně s dalšími antioxidanty jako jsou kupř. flavonoidy důležitou úlohu v lidském zdraví. Studie byla zveřejněna v časopisu Angewandte Chemie International Edition 2007, 46, 8699-8702. Více informací na adrese