KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

„Ostrůvek“ bez moru ve středu Evropy

12/12/07

Zdroj: SVS ČR

Klasický mor prasat stále hrozí, vyskytuje se v okolních zemích, například v Německu či na Slovensku, a to u volně žijících divokých prasat (černé zvěře). Nejnověji byl zjištěn na Slovensku blízko hranic s Maďarskem, opět šlo o divoká prasata. Klasický mor prasat se také setrvale vyskytuje například v Maďarsku, Rumunsku či Chorvatsku.

U nás však lze s uspokojením konstatovat, že se v ČR již od roku 1999 nevyskytl, a to díky přísným veterinárním krokům v nedávné minulosti. Přesvědčujeme se o tom pravidelně prováděným monitoringem.

V České republice byl klasický mor prasat zjištěn naposledy u chovaných prasat v červnu roku 1997 (na Kroměřížsku) a u černé zvěře v listopadu roku 1999 (bylo to blízko, na Vsetínsku). Dnes však s tímto onemocněním prasat v ČR nemáme problémy.

A díky tomu, že klasický mor prasat nemáme v našich českých chovech, ale ani u černé zvěře, lze z našeho území bez problémů obchodovat vepřovým masem, ale i s masem divokých prasat (zvěřinou).

Přesto, že se v okolních zemích, například Německu, či na Slovensku klasický mor prasat občas vyskytuje, je naše republika této nákazy prostá, o čemž svědčí svědomitě uskutečňovaný monitoring. Z toho mají prospěch především naši chovatelé a ti, kdo vyvážejí vepřové masem i zvěřinu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR