KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Antibiotika pocházející z chovu zvířat mohou skončit v potravinách

18/12/07

Američtí výzkumníci zjistili, že koncentrace antibiotik v rostlinách se zvyšovala s tím, jak se zvyšovala jejich koncentrace v hnoji.

 Studie uskutečněná na univerzitě v Minnesotě financovaná ministerstvem zemědělství USA zjistila, že koncetrace antibiotik v rostlinných tkáních se zvyšovala s tím, jak se zvyšovala jejich koncentrace v hnoji. Rostliny byly pěstovány v půdě upravené tekutým prasečím hnojem obsahujícím antibiotikum sulfamethazin, který je používán k léčení bakteriálních chorob v humánní a veterinární medicíně. Byl zjištěn obsah antibiotik v listech rostlin a to, že léky pronikly také do hlíz brambor, což ukazuje, že kořeny rostlin, které přišly do přímého kontaktu s půdou, mohou být zvláště citlivé.

     Antibiotika přijímaná rostlinami mohou být problémem zejména pro odvětví organického zemědělství. Podle amerického ministerstva zemědělství musí pěstitelé hospodařit s  materiály živočišného původu takovým způsobem, který nebude přispívat ke kontaminaci plodin rezidui zakázaných látek, které zahrnují i antibiotika.