KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veterinární kongres je věnován legislativě léků

27/11/07

Zdroj: BVV

Nejvýznamnější událostí veletrhu ANIMAL VETEX, který se uskuteční od 6. do 10. dubna 2008 bude 3. středoevropský veterinární kongres. Letošní ročník tohoto odborného doprovodného programu  je věnován prakticky jedinému tématu – lékové politice.

Prestižní akci garantují Veterinární komora ČR, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Genoservis, a.s., Olomouc a letos poprvé Veterinární komora Slovenska.

V Brně se na kongresu sejdou všichni, praktickými lékaři počínaje a autoritami z oboru konče, a to nejen z ČR, ale i dalších zemí. Jde o obrovskou příležitost k diskusi o nadstavbě, pořadatelé očekávají účast tří set lékařů, zástupců komor, firem, ale i lokálních lékařů z terénu, pracovníků státní správy a představitelů zemědělských podniků.  Velký zájem o toto téma mají veterináři ze Slovenska, kde byl zákon o lécích už schválen.

Registrace medikamentů je pro ČR důležitá, neboť jen tak nebude možno téměř bez problémů schválit lék s nímž ostatní země nesouhlasí. To samozřejmě platí o všech státech ve společenství. Prostě musí existovat stejné podmínky a jednotný přístup k registraci léčiv. V Brně se bude hovořit  také o rozumném hospodaření s medikamenty, o snižování podávání antibiotik hospodářským zvířatům i o prevenci, která by omezila podávání léků. Proto má o kongres velký zájem ústředí veterinárních lékařů v Bruselu, které zastřešuje všechny lékaře ve společenství. Účast na kongresu přislíbil prezident Federace veterinárních lékařů Evropy Walter Winding. Měla by přijet i velvyslankyně ČR v Bruselu Milena Vicenová. Nebudou chybět tradičně sousedé z Polska, Rakouska, Německa, odborníci z Litvy a Lotyšska, a dalších států. Přijedou též veterináři z nově přistupujících zemí do EU z Bulharska a Rumunska. Jejich účast jim usnadní bruselská organizace Taiex, která v tomto případě hradí část nákladů. Kongres směřuje do úplně jiných dimenzí než ostatní veterinářské akce, nezabývá se totiž vlastním léčením zvířat ani terapeutickými zákroky.

V prvním ročníku na kongres přijelo asi 150 odborníků, o ročník později už 250 a letos se očekává účast tří set lékařů, zástupců komor, firem, ale i lokálních lékařů z terénu, pracovníků státní správy a představitelů zemědělských podniků. V Evropě neexistuje obdobný kongres, na brněnském výstavišti  byla jeho  tradice založena v roce 2004.

Trojice agrárních veletrhů – desátý veletrh TECHAGRO, devátý ANIMAL VETEX a desátý SILVA REGINA se uskuteční od 6. do 10. dubna 2008 a zcela zaplní pavilony i volné plochy brněnského výstaviště. Nosným tématem, který se dotýká všech tří veletrhů, bude Biomasa jako obnovitelný zdroj energie, zejména nové možnosti získávání dotací z fondů Evropské unie. V lesnické části se dotkne obnovitelných zdrojů v ČR a legislativy. Neméně zajímavá a důležitá budou nová témata Rozvoj venkova nebo Pohoda zvířat a Bezpečnost potravin.

Nejvýznamnější událostí veletrhu ANIMAL VETEX bude 3. středoevropský veterinární kongres. Jeho tradice byla založena na brněnském výstavišti v roce 2004, kdy se ho zúčastnili zástupci z Bruselu, čelní představitelé komor a státních veterinárních zpráv ze zahraničí.