KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový portál USDA pro bezpečné potraviny  

23/11/07

USDA otevřelo nový portál na pomoc malým výrobcům potravin.

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) otevřelo nový internetový zdroj na pomoc menším společnostem, ve kterém odpovídá na otázky ohledně bezpečnosti potravin a pomáhá výrobcům potravin v přijetí správného rozhodnutí na vědeckém základě. Portál je jedním z nejkomplexnějších prostředků podporujících výrobce při rozhodování.

Vědci, řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti potravin, výzkumníci a státní subjekty řízení mohou využít portál jako nástroj pro modelování předpovědí a jako zdroj informací o mikrobiologii potravin. Portál, určený pro malé výrobce, obsahuje informace užitečné i pro větší a velké výrobní podniky.

Zdroj: Agronavigátor ÚZPI

Více informací z oblasti potravinářství najdete v publikaci Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu.