KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

BSE – zatím stále klid

14/11/07

Zdroj: SVS ČR

Jelikož každý měsíc uvádíme čísla o BSE, činíme tak i nyní, přestože nemoc šílených krav již není aktuální a pomalu upadá do zapomnění. K 31. říjnu bylo v ČR od počátku roku 2001 vyšetřeno na BSE celkem 1 181 296 kusů skotu a na toto množství bylo 27 kusů nemocných.

Letos jeden, v loňském roce tři. Výskyt tohoto onemocnění je i v ostatních evropských zemích stále nižší.

Lze potvrdit, že platná veterinární opatření prakticky vylučují možnost, že by bylo ohroženo zdraví lidí. Všechny potenciálně rizikové části jatečných těl skotu jsou již na jatkách odstraňovány a likvidovány, a to je jistota pro spotřebitele.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR