KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

A zase ptačí chřipka

20/11/07

Zdroj: SVS ČR

Zatím tedy ve Velké Británii, v hrabství Suffolk. Byl zde diagnostikován vysoce patogenní subtyp H5N1, prakticky stejný, který se vyskytl na Evropském kontinentě v loňském a letošním roce. Tento případ potvrzuje, že je nutné s rizikem výskytu tohoto nepříjemného a chovy drůbeže sužujícího a obchod omezujícího onemocnění stále počítat.

Proto je vhodné zmínit, že i v naší republice Státní veterinární správa ČR stále  sleduje nákazovou situaci a platí i nadále povinnost sledovat pečlivě zdravotní stav chované drůbeže a vyšetřovat hromadné úhyny ptáků. Dosud však žádné takové případy u nás nebyly hlášeny.