KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SVS: Bluetongue je třeba brát vážně

01/10/07

Zdroj: www.agris.cz

Skutečnost, že se dosud v ČR nevyskytla katarální horečka ovcí (bluetongue) neznamená, že tomu tak bude i nadále. Upozornil na to dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.

„Vzhledem k tomu, že ochranná pásma kvůli výskytu nemoci v sousedním Německu zasahují i na zemí ČR, je třeba počítat s tím, že infikovaní tiplíci, kteří nemoc přenášejí přelétnou i naše pohraniční hvozdy. V uplynulých dnech byla katarální horečka diagnostikována u skotu i za Kanálem La Mance,“ připomíná Duben.

Mechanismus šíření nemoci je podle něj poměrně jednoduchý a samotné onemocnění pro zvířata velmi nepříjemné, které končí v některých případech i smrtí. Ze zvířete na zvíře se nákaza nepřenese, přenos „zajišťují“ tiplíci, kteří sají krev. Všechna rizika se snaží postihnout veterinární opatření v pásmech dozoru (na území ČR). Smyslem těchto opatření je pokud možno bránit kontaktu chovaného skotu či ovcí s krev sajícím hmyzem. Zmínění tiplíci jsou aktivní zejména zrána a na večer. Proto by chovatelům neměli v této době pást.

SVS upozorňuje, že kromě přenosu tiplíky je možné, že by se k nám nákaza mohla dostat dovezeným nemocným, infikovaným vnímavým zvířetem nebo zvířetem v inkubační době. Od něj dále rozšíří nákazu tiplíci. Proto je na místě upozornit chovatele, aby nepřesunovali zvířata z míst, která jsou zahrnuta do pásem bez souhlasu krajské veterinární správy.

Zásadní opatření, která přijaly krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj, Ústecký, Plzeňský a Středočeský kraj jako mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v pásmech dozoru. Zde se chovatelům zakazuje přežvýkavce z těchto pásem přemísťovat. Výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny krajskou veterinární správou na základě písemné žádosti chovatele, kde musí být uveden důvodu, způsob ochrany, popř. vyšetření, místo určení a počet zvířat. (Podmínky udělení výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES).

Součástí mimořádných veterinárních opatření je i to, že nařizují chovatelům přežvýkavců v pásmu důsledně sledovat zdravotní stav zvířat, popřípadě provádět zdravotní zkoušky (opět s odvoláním na rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES, se kterým chovatele může seznámit místně příslušná krajská veterinární správa). Přesun zvířat z pásem a tranzit přes pásma je možný pouze za splnění podmínek daných zmíněným rozhodnutím (článek 6). Tím se rozumí zejména vyšetření zvířat a jejich ošetření hmyz odpuzujícími prostředky.

„Zdá se, že již v blízké budoucnosti budeme muset s rizikem katarální horečky počítat. Zákeřnost tohoto onemocnění umocňuje to, že by bylo možné teoreticky vakcinovat, ale tato vakcína pro použití v EU není schválena. A nějak plošně a selektivně hubit tiplíky si lze jen těžko představit. Tudíž jako nejúčinnější se zatím jeví prevence,“ uzavřel mluvčí.