KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regionální operační programy jsou ve finále

31/10/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropská komise schválí všech sedm regionálních operačních programů během pěti až sedmi týdnů. Vyplývá to z dopisu představitele komise Georgiose Yannoussise adresovaného českému vyjednávacímu týmu při ministerstvu pro místní rozvoj.

Yannoussis oznámil, že regionální operačních programy byly přijaty do vnitřního připomínkového řízení komise a že neočekává žádné závažné námitky, které by bránily schválení těchto programů Evropskou komisí. Finanční prostředky pro regionální operační programy představují 17,46 procent z celkové částky 26,69 miliard eur určených pro Českou republiku v období 2007 až 2013.

„Doběhli jsme maratón vyjednávání sedmi regionálních programů,“ uvedl Milan Půček,  1. náměstek ministra pro místní rozvoj, který koordinuje vyjednávání. „Do konce roku bude schválena také většina ostatních operačních programů. Pro žadatele jsou ovšem pro čerpání určující výzvy, nikoli termín schválení programu. Většina řídících orgánů pro regionální programy své výzvy již vyhlásila. Dalším z důležitých faktorů pro čerpání je připravenost řídících orgánů operační programy implementovat. U regionálních programů není pochyb, že se na čerpání připravily  pečlivě,“ dodal Půček.

„Vyvážený rozvoj území je prioritní oblastí pomoci evropského společenství,“ uvedla Milena Vicenová, generální sekretářka, která vedla vyjednávání s Evropskou komisí v této oblasti. Právě regionální operační programy jsou určeny k vyváženému rozvoji území České republiky. „Vlastní iniciativa měst a obcí je bezpodmínečně nutná. Zastupitelé mají zásadní roli ve zvyšování atraktivity svých měst v očích investorů.“ Bude se investovat do dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a kultury, aby se zvýšila atraktivita regionů například pro kvalifikovanou pracovní sílu. „Města a obce budou disponovat dalšími prostředky pro rozvoj podnikatelských schopností svých obyvatel včetně rekvalifikačních kurzů, a tím jim mohou pomoci při hledání lépe placené práce. Města hrají  zásadní roli při snižování rozdílů mezi sociálními skupinami. Pouze sociálně soudržná společnost může dosáhnout dlouhodobého  a udržitelného rozvoje,“ dodala Vicenová.