KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příklady na opravy daňového bonusu  

10/10/07

Zdroj: Česká daňová správa

Jak se promítne provedení opravy daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona do tiskopisu vyúčtování?

Příklad 1 – Oprava daňového bonusu podle § 38i odst. 5 zákona z běžného zdaňovacího období

V roce 2007 plátce daně nesprávně vyplatil poplatníkovi (zaměstnanci) měsíční daňový bonus (poskytl vyšší daňový bonus) za měsíc březen, daňový bonus byl vyplacen například 20. 4. 2007. Tuto chybu plátce napravil v průběhu téhož zdaňovacího období (tedy v roce vyúčtování) tak, že poplatníkovi dodatečně srazil chybně vyplacený vyšší daňový bonus při příležitosti zúčtování mzdy za červen 2007. Dodatečně sraženou částku plátce odvedl ve lhůtě pro odvod záloh na daň po slevě za červen 2007 dne 20. 7. 2007.

Postup plátce:

Za měsíc březen 2007 plátce vyplatil poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši 1 000 Kč. O 400 Kč snížil odvod záloh (sraženo jinému zaměstnanci) k 20. 4. 2007 a o poukázání zbývající částky 600 Kč si požádal prostřednictvím příslušného formuláře správce daně. FÚ požadovanou částku vrátil.

V měsíci červenci 2007 plátce zjistil chybu ve vyplacení měsíčního daňového bonusu za březen 2007 (poplatník neměl nárok na žádný daňový bonus), proto plátce celých 1 000 Kč srazil poplatníkovi a následně tuto částku poukázal (odvedl) správci daně.

Vyplnění vyúčtování:

Část I:

Měsíc

sl. 2

sl. 5a

sl. 5b

sl. 8

sl. 9

Březen

400

400

0

0

0

Červen

 

 

 

 

1 000

Část II:

ř. 1

ř. 3a

 ř. 4a

 ř. 7

 ř. 8

 ř. 9

400

0

600

1000

1000

0

Popsanou dodatečnou opravu pak plátce také příslušným způsobem (v souladu s pokyny) uvede v Příloze č. 4 vyúčtování za rok 2007.

Příklad 2 – Opravy daňového bonusu podle § 38i odst. 4 zákona z běžného zdaňovacího období

V roce 2007 plátce daně nesprávně vyplatil poplatníkovi měsíční daňový bonus (poskytl nižší měsíční daňový bonus za měsíc březen 2007). Tuto chybu plátce napravil v průběhu téhož zdaňovacího období (tedy v roce vyúčtování) tak, že poplatníkovi (zaměstnanci) dodatečně vyplatil rozdíl na měsíčním daňovém bonusu při zúčtování mzdy za červen 2007 v červenci 2007.

Postup plátce:

Za měsíc březen 2007 plátce vyplatil poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši 1 000 Kč. O 400 Kč snížil odvod záloh na daň po slevě k 20. 4. 2007 (sraženo jinému zaměstnanci) a o poukázání zbývající částky 600 Kč si požádal prostřednictvím příslušného formuláře správce daně. FÚ požadovanou částku vrátil.

V měsíci červenci 2007 plátce zjistil chybu (poplatník měl nárok za měsíc březen 2007 na měsíční daňový bonus v celkové výši 1 500 Kč). Plátce daně tedy vyplatil poplatníkovi 20.  7. 2007 dlužnou částku ve výši 500 Kč a o poukázání této dodatečně vyplacené částky měsíčního daňového bonusu si následně prostřednictvím příslušného formuláře požádal FÚ (ten mu požadovanou částku vrátil).

Vyplnění vyúčtování:

Část I:

Měsíc

sl. 2

sl. 5a

sl. 5b

sl. 8

sl. 9

Březen

400

400

1500

0

0

Část II:

ř. 1

ř. 3a

ř. 4a

ř.7

ř. 8

ř. 9

400

1500

1100

0

0

0

Poznámka: Z uvedených příkladů je zřejmé (uvedeno v Pokynech k vyplnění tiskopisu Vyúčtování za zdaňovací období 2007 „jako nová poznámka u sl. 5b"), že při provedení opravy podle § 38i odst. 4 a 5 zákona, se tato oprava promítne do sloupce 5b v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění (viz. výše uvedené tabulky).

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky