KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mléko za rozumné ceny

08/10/07

Zdroj: ÚZPI

Nízké farmářské ceny za mléko, eskalace nákladů na krmivo a předepsané kvóty kombinované s počasím a slintavkou silně ovlivňují produkci mléka v GB.

Nízké farmářské ceny za mléko, eskalace nákladů na krmivo a předepsané kvóty kombinované s počasím a slintavkou silně ovlivňují produkci mléka, která se tak dostává mimo kontrolu. RABDF (Royal Association of British Dairy Farmers) je jediná společnost, která hájí zájmy farmářů s chovem dojnic. Producenti mléka ve Velké Británii se snaží o trvalý zisk s možností reinvestovat do svých provozů. Vynakládat úsilí za dosažení rozumných cen za mléko je prioritou RABDF. To znamená, že farmářské ceny nutně musí odrážet změny nákladů na produkci mléka. Např. v letošní zimě stouply prudce ceny za krmivo a tak se tento přírůstek musí okamžitě projevit ve vzestupu cen za mléko. Farmářské ceny se historicky opožďují za náklady farmářů a to je skutečnost, kterou je třeba řešit. Farmáři s rostlinnou výrobou mají transparentní trh a ten producenti mléka rovněž potřebují.

Kromě této činnosti RABDF poukazuje na zdokonalení managementu na farmách. Její aktivity směřují k úspoře nákladů, např. lepším využíváním pastvy dojnic. Pořádá tzv. výroční otevřené dny, kde farmářům vysvětlují, jak zlepšit jejich příjmy. V letošním roce tento den navštívilo více než 500 farmářů. Avšak klíčovým úkolem organizace RABDF je pořádat výstavu Dairy Event, která poskytuje farmářům příležitost seznámit se se současnými trendy technického vývoje a provozními a obchodními záležitostmi. Dairy Event je organizována farmáři pro farmáře. Není třeba zdůrazňovat, že farmy s chovem dojnic pracují pod ohromným tlakem. Ministerstvo DEFRA vyhlásilo červnové farmářské ceny za mléko 18,08 p za litr, tj. zvýšení o 7,4 %, avšak podle RADBF by vzhledem k vynaložených nákladů měla být 21,32 p za litr. Tato cena ale nebere v úvahu mimořádné náklady, kterým farmáři musí čelit a také nebere v úvahu prostředky na reinvestice.
Dairy Event 2007, 19. 9., s. 4 

Zařazeno v Mléko a maso