KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise podepíše první operační programy

04/10/07

Zdroj: Strukturální fondy EU

Tři ze 24 operačních programů budou Evropskou komisí podepsány v nejbližší době. Evropská komise o tom informovala vyjednávací tým při ministerstvu pro místní rozvoj. Jedná se o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita.

Tyto programy dohromady disponují částkou 3,8 miliard eur z celkových 26,69 miliard eur evropské pomoci určené České republice pro roky 2007-2013. Pro letošní rok je z těchto programů alokováno 462 milionů eur, které bude možné čerpat další tři roky.

"Uzavřela se jedna ze čtyř kapitol vyjednávání s Evropskou komisí," uvedl Milan Půček, náměstek ministra pro místní rozvoj, který vyjednávání koordinuje. "Tyto tři operační programy mají za cíl podpořit rozvoj vnitřně různorodé, sociálně citlivé a soudržné společnosti. Jde o příspěvek členských států Evropské unie ke zvyšování kvality života obyvatel České republiky," dodal Půček. Finance jsou určeny pro vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce.

Vyjednané operační programy vycházejí z Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který Evropská komise schválila 27. července 2007 v Bruselu. Vyjednávání dostalo nový impuls v březnu 2007, kdy vláda (usnesením č. 285) jmenovala současné členy vyjednávacího týmu. Vyjednávání vedou na postech generálních sekretářů Miroslava Kopicová, Milena Vicenová, Petr Moos, Martin Tlapa a na ministerstvu pro místní rozvoj 1. náměstek pro vyjednávání NSRR Milan Půček.

Vyjednávání úspěšně uzavřených operačních programů vedla za Českou republiku generální sekretářka Miroslava Kopicová "Evropské fondy umožní investovat do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace," uvedla Kopicová. Podpora se týká například systému celoživotního vzdělávání, kurikulární reformy a inovace vzdělávacích programů. Aktivity se zaměří na zlepšení přístupu k zaměstnání, na prevenci nezaměstnanosti a na zvyšování adaptability pracovní síly. Dále budou podpořeny projekty, které posílí sociální soudržnost. Jde například o pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. Podpory se dostane také aktivitám usilujícím o prosazení rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Informace o evropských fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz. Na této adrese jsou také k nalezení odkazy na texty jednotlivých operačních programů a schválená verze NSRR.

Zařazeno v Evropské podpory