KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Etanol jako palivo má i své stinné stránky

17/10/07

Zdroj: ÚZPI

Podle nedávné studie Stanfordské univerzity nemusí být etanol přece jen nejzdravějším řešením pro problémy znečištění atmosféry. Počítačový model simuloval kvalitu vzduchu ve Spojených státech v roce 2020, kdy se očekává, že budou dostupná vozidla poháněná etanolem.

Mark Z. Jacobson, autor této studie říká, že etanol je podporován jako čisté a obnovitelné palivo, které omezí globální oteplování a znečišťování vzduchu. Ale výsledky studie ukazují, že palivová směs s vysokým podílem etanolu má stejné nebo větší riziko pro zdraví veřejnosti než benzin, který již způsobuje značné škody na zdraví.

Jacobson vysvětluje, že složení směsi chemikálií v emisích vozidel ovlivňuje mnoho faktorů včetně chemických reakcí, teploty, slunečního záření, oblačnosti, větru a srážek. Celkové zdravotní vlivy navíc závisí na vystavení těmto vzdušným chemikáliím, které se mění od regionu k regionu. Tato studie o etanolu je první, která bere v úvahu rozmístění populací a složité interakce prostředí.

Model ve studii testoval dva budoucí scénáře: vozový park poháněný palivem E 85, oblíbenou směsí 85% etanolu a 15% benzinu Vozy jezdící na směs E 85 omezovaly koncentrace dvou karcinogenních polutantů – benzenu a butadienu, ale zvyšovaly koncentraci dvou karcinogenních látek – formaldehydu a acetaldehydu. Ve výsledku je pravděpodobné, že dávky karcinogenních látek u E 85 jsou podobné jako v případě benzinu.

V některých částech země se ukázalo, že E 85 značně zvýšil koncentraci ozonu. Vdechování ozonu může snižovat kapacitu plic, způsobit zanícení plicní tkáně, zhoršovat astma a poškozovat imunitní systém organismu. V této studii palivo E 85 zvyšovalo mortalitu související s ozonem ve Spojených státech amerických o cca 200 úmrtí za rok ve srovnání s benzinem. Navíc se zde konstatuje, že zhoubné zdravotní účinky by byly stejné, jestliže by etanol byl vyráběn z prosa prutnatého (Panicum virgatum) nebo jakéhokoliv rostlinného produktu.

Existují alternativy, jako například vozidla na bateriový pohon, vozidla „plug-in hybrid“ (hybridní vozidla na elektrický pohon s periodickým dobíjením akumulátorů a spalovacím motorem pro situace, kdy není k dispozici elektrický proud) a vozidla s palivovými články na na vodíkový pohon, jejichž energie může pocházet z větru nebo solární energie. Tato vozidla produkují skutečně netoxické chemikálie nebo skleníkové plyny a mají velmi malý dopad na zemědělskou půdu, na rozdíl od etanolu vyráběného z kukuřice nebo prosa prutnatého, který vyžaduje miliony hektarů zemědělské půdy k masové produkci.