KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čína vyrábí etanol z čiroku

31/10/07

Zdroj: ÚZPI

Možnosti produkce bioetanolu z čiroku, projekt produkce bioetanolu, výhled do roku 2030.

V Číně byl zpracován projekt produkce bioetanolu z čiroku. Výroba etanolu z obilí může vyvolat nedostatek potravin. Avšak v Číně se rapidně zvyšuje populace. Zatímco v roce 2000 bylo v Číně 1,28 miliardy lidí, počítá se, že v roce 2020 to bude již 1,46 miliardy a v roce 2030 už 1,49 miliard. S tím se rovněž prudce zvyšuje spotřeba energií, zejména elektrické a energie v minerálních palivech. Proto zde začínají usilovně hledat další zdroje energie. Byl vyhlášen program biopaliv (bioetanolu) včetně dopadu na produkci potravin a dostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Toto téma je obzvláště důležité pro vládu, která se obává negativního dopadu na bezpečnost potravin. Čirok a další plodiny jako např. kasava, brambory, cukrová třtina jsou zacíleny na bioetanol spíše než obilniny, které jsou středem pozornosti v USA (největším producentem etanolu), nebo třtiny v Brazílii, která je druhým největším producentem etanolu.

Projekt byl uložen do počítačového programu speciálně vyvinutého pro dlouhodobé sledování stavů zvířat, požadavků na krmivo a na jeho stav. Všechny plodiny obsahují jak skrytou energii, tak i živiny a zvířata potřebují oba zdroje. Čirok, který byl zvolen jako energetická plodina se může pěstovat v marginálních oblastech s minimálními srážkami a dalšími nepříznivými klimatickými podmínkami. Uvažuje se o pěstování čiroku na ploše 1,62 milionu hektarů. Předností této plodiny je, že má vysoký obsah cukru, velké množství biomasy, snadno drtitelný stonek, je rezistentní k nemocem a její druhy nestejnoměrně dozrávají.

Čína produkovala v roce 2005 1,02 milionu tun bioetanolu na palivo a z tohoto množství bylo 99 % zejména z kukuřice, pšenice a dalších zrnin. Z 3,1 tuny obilí se vytěžila 1 tuna bioetanolu. To představovalo celkové množství 3,16 milionů tun zrnin, což je ekvivalent k asi 2,5 % produkce zrnin v roce 2005. Vláda se obávala nedostatku obilí pro lidskou výživu a výživu hospodářských zvířat, proto od začátku roku 2006 zakázala používat čirok na produkci bioetanolu na orné půdě. Projekt předpokládá produkci bioetanolu v roce 2010 3 miliony tun, v roce 2015 6 milionů tun, v roce 2020 10 milionů tun a v roce 2030, kdy končí projekt, 15 milionů tun. Tzn., že v roce 2010 bude celková produkce bioetanolu z čiroku představovat 17 % z celkového množství, v roce 20020 40 % a v roce 2030 53 %.