KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chloramfenikol v kuřatech?

31/10/07

Zdroj: SVS

I to je, bohužel, možné, avšak státní veterinární dozor dokáže zajistit, aby se do potravního řetězce nic závadného nedostalo. Současný případ zjištěných reziduí chloramfenikolu v mase kuřat na Královéhradecku je ujištěním pro spotřebitele a varováním pro producenty,  že se na všechno přijde!

Při kontrolách, které se uskutečňují podle Plánu monitoringu cizorodých látek (přesně podle Plánu pravidelného sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících v potravinovém řetězci), byl na jedné farmě brojlerů v Královéhradeckém kraji zjištěn obsah reziduí antibiotika chloramfenikolu, jehož podávání zvířatům je zakázáno. Chloramfenikol je lék používaný v humánní medicíně a zvířatům se podávat nesmí. A v produktech živočišného původu nesmí být obsažena žádná rezidua antibiotik, a tudíž ani chloramfenikolu.

Proto krajská veterinární správa nařídila všechny brojlery utratit a tzv. neškodně odstranit. Do tržní sítě tudíž toto maso nesmí být v žádném případě uvolněno,  a nelze je použít ani  ke krmení zvířat.

Postup v konkrétním případě stanoví vyhláška č. 291/2003 Sb., kde § 22 v takovémto případě nařizuje neprodlené utracení partie pozitivních zvířat na místě nebo v určených jatkách. Těla takto usmrcených zvířat se považují za vysokorizikové konfiskáty. V hospodářství, v němž bylo použití nedovoleného prostředku či léčiva prokázáno, provádí krajská veterinární správa intenzivní sledování příslušných reziduí po dobu nejméně 12 následujících měsíců.

V případě zmíněné farmy se jednalo o zhruba deset tisíc kusů brojlerů, které bylo nutné utratit. Za utracení a likvidaci rizikových kuřat pochopitelně chovateli nepřísluší žádná náhrada. Toto budiž varováním pro ostatní chovatele!

Zdroj kontaminace se nyní snaží orgány státního veterinárního dozoru dohledat. Avšak toto téměř detektivní pátrání není jednoduché, nemusí jít o nedovolené použití, nicméně ani tuto možnost nelze předem vyloučit.

Zda ke kontaminaci došlo úmyslně, či omylem, je koneckonců spotřebiteli jedno.
Pro něj je podstatné, že veterinární správa dohlíží, aby se k němu nic závadného nedostalo.